Malotřídky chtějí, aby se do jejich lavic mohli vrátit všichni žáci

Zástupci malotřídních škol v Česku požadují, aby se do lavic mohli vrátit všichni jejich žáci bez ohledu na věk nebo třídu. S výzvou, kterou podpořilo už 662 malotřídek, se obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO), ministerstvo školství i zdravotnictví. Tyto školy mají výjimku – chodit do nich mohou i žáci třetích až pátých ročníků, ale jen v případě, že jsou ve třídě spolu s nižšími stupni.

V Branticích na Krnovsku se učí druháci dohromady se čtvrťáky. Žáci třetí a páté třídy, kteří jsou běžně také spolu, ale kvůli vládním nařízením do školy nesmějí. Z třiceti devíti žáků malotřídní školy je teď dvanáct doma na distanční výuce. Někteří z nich ale mají ve škole sourozence nebo do školy chodí žák a jeho matka, učitelka, je doma. 

„Chceme dostat všechny žáky do naší školy, protože cítíme jejich hlad po kamarádech, spolužácích, učitelé už potřebují s nimi být přímo a rodiče se potřebují vrátit do práce,“ řekl ředitel ZŠ a MŠ Brantice Adam Šimůnek.

Malotřídky podle něj dokážou třídy od sebe lépe izolovat. Nehrozí tak podle něj šíření nákazy. Zavádějí také další vlastní opatření, kterými omezují kontakt ve škole a předcházejí šíření potenciální nákazy.

„Pokud se v domácnosti někdo necítí dobře, tak z preventivních důvodů si své děti nechají den dva doma. Pokud už jsou objednaní na antigenní testy, tak do doby, než se dostanou na testování, také nechají děti doma,“ vysvětlil Šimůnek.

Dělit malotřídky je zbytečné a problematické

Učitel Jaroslav Konvička dodal, že pro malotřídní školy je dělení na prezenční a distanční výuku zbytečné a problematické. „Nehledě na to, že je proces vzdělávání dětí neustále narušován náhlými změnami, kterým se musí přizpůsobovat i rodiče,“ uvedl. Řekl, že škola je schopna bez problému udržet homogenitu tříd tak, aby se žáci z různých skupin po celý den nepotkávali.

„Nejde nám o obcházení pravidel a porušování hygienických opatření, právě naopak. Vzhledem k počtu žáků jsme schopni opatření dodržovat a zároveň dětem nabídnout plnohodnotné vzdělání v prostorách školy. Některé malotřídní školy nemají ani třicet žáků, přičemž je lze rozmístit do několika místností v budově. To vše s rouškami, dezinfekcí a kontrolou teploty před vstupem do školy,“ vysvětlil Konvička.

Záměr má podporu profesních organizací

Snahu dostat do malotřídek zpět všechny žáky už podpořila Pedagogická komora nebo Asociace ředitelů základních škol.

Také my jsme přesvědčeni, že naznačené rozvolnění podmínek pro tyto školy by bylo z epidemického hlediska jen velmi málo významné, ale pro tyto školy by znamenalo řešení často jen velmi obtížně zvládnutelných organizačních problémů, nemluvě o přínosu pro žáky a jejich rodiče.
z dopisu Asociace ředitelů ZŠ

V pátek se bude návrhem na mimořádném jednání zabývat i školský výbor. „Výstupem by měla být výzva oběma ministerstvům, jak školství, tak zdravotnictví. Je třeba přesně řešit tuto situaci, vědět, kolik je tam žáků, a říct, které malotřídky by mohly obnovit plně výuku s ohledem na nízké počty žáků v těchto školách,“ řekla místopředsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny Kateřina Valachová (ČSSD).

Ministr školství připustil, že by se tyto školy mohly za určitých podmínek naplno otevřít už ve stávajícím pátém stupni PSA.