Která místa trpí hlukem ze silnic či železničních tratí? Data zpřístupnila nová on-line aplikace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo novou webovou aplikaci Strategické hlukové mapy 2017, které představují výpočtový model hlukové situace kolem vybraných pozemních komunikací, železničních tratí, městských aglomerací a Letiště Václava Havla v Praze. Mapy mají sloužit jako podklad pro budoucí opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže.

„Cílem strategického hlukového mapování je zjištění úrovně hluku ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo obydlených oblastech,“ uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Mapy byly pořízeny pro hlavní silnice, po kterých projede více než tři miliony vozidel za rok, hlavní železnice, po kterých projede více než 30 tisíc vlaků za rok, hlavní letiště s více než 50 tisíci vzlety nebo přistáními za rok a pro vybrané aglomerace – Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem s Teplicemi. Nezbytnými daty pro hlukové mapování jsou data z oblasti dopravy, zeměměřictví nebo demografické statistiky.

Na základě výstupů ze strategické hlukové mapy ministerstvo dopravy spolu s krajskými úřady zpracuje návrhy opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku. Opatření by se měla uplatnit zejména pro oblasti vymezené strategickým mapováním hluku jako takzvaná kritická místa.

V těchto dnech navíc ministerstvo zdravotnictví zahájilo přípravu dalšího kola strategického hlukového mapování, jehož výsledky mají být publikovány v průběhu roku 2023.