Čisté zuby, půl zdraví a příští rok taky míň výdajů u zubaře

Praha - Úsporný plán ministerstva zdravotnictví na příští rok dostává přesné obrysy. Například pacienti od 18 do 65 let by si měli platit ze svého zubní výplně. Zdravotnictví tak podle propočtů ušetří miliardu korun. Zubní kaz je podle ministerstva onemocnění, které může pacient sám ovlivnit svým přístupem, proto by měl za svoje chování nést odpovědnost. Zatímco stomatologové kroky ministerstva podporují, pacienti se bojí, že se pro sociálně slabé péče stane nedostupnou.

Zubní kaz je onemocnění, kde prevence, aktivní přístup pacienta k osobní hygieně a stravovací návyky významně mohou ovlivnit zdravotní stav chrupu. Proto je léčba zubního kazu typem ošetření, které lze pro občany v produktivním věku ze systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění vyřadit. Jedná se tak o jednu z oblastí, ve které by se mohl ve velmi krátké době projevit pozitivní ekonomický efekt.

Pro děti, mladistvé do 18 let a pro seniory nad 65 let je i nadále počítáno s úhradou za ošetření zubních kazů v základní variantě z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž bude se souhlasem revizního lékaře i nadále umožněna léčba zubního kazu vzniklého v souvislosti se závažným celkovým onemocněním. Předpokládaná úspora finančních nákladů vzniklá vyřazením výplní z veřejného zdravotního pojištění činí přibližně 1 miliardu korun. 

Zubaři změnu vítají, pacientské organizace mají obavy

Stomatologové se změnou nemají problém, podle nich jde o racionální návrh, který jde správným směrem. „Má-li se něco vyřadit, tak to musí být jen výkony prevencí ovlivnitelné,“ tvrdí Jan Černý, viceprezident České stomatologické komory. 

Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů:

„Kdyby ministerstvo přistoupilo na podnikatelské záměry stomatologů, tak by zaútočilo proti občanům a proti ústavě.“


A tím argumentuje i ministerstvo. Zubní kaz je typickým příkladem onemocnění, která jsou zcela nebo z velké části ovlivnitelná prevencí a správnou péčí o vlastní zdraví. Dospělí by proto měli nést za svůj chrup odpovědnost. To ale odmítají pacientské organizace s tím, že ne každý pak bude mít na to si zuby nechat spravit. 

Změna v systému úhrad stomatologické péče nepopírá to, na čem je systém všeobecného zdravotního pojištění založen, tedy zejména zachování sociální spravedlnosti systému, avšak s cílem zvyšování jeho efektivity a hospodárnosti.