Češtináři kritizují plánované změny maturit. Nechtějí dějiny literatury místo četby

Asociace češtinářů se bouří proti změnám státních maturit, které připravuje ministerstvo školství. Podle jejího šéfa se nemohla k novele nijak vyjádřit. Proto v pátek poslala otevřený dopis ministrovi školství Robertu Plagovi (ANO). České televizi to potvrdil předseda Asociace češtinářů Josef Soukal. Novela maturit podle asociace přináší radikální změny. Češtináři se obávají, že po změnách by školy opět zkoušely literární historii místo četby a hodnocení by bylo méně transparentní. Maturitu by pak mohli získat i nejslabší žáci. Novela je v současnosti v připomínkovém řízení.

V dopise češtináři kritizují radikální zásahy do maturitní zkoušky. Změny byly údajně navrženy bez odborné diskuse. „Nevíme, se kterými vzdělávacími institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval. Z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla,“ stojí přímo v otevřeném dopise.

„Pan ministr ohlásil, že tu novelu předkládá ve chvíli, kdy proběhla odborná a politická diskuse. Ale on k té diskusi ‚zapomněl‘ pozvat prakticky kohokoliv, kdo k tomu měl co říct. Novela umožní části nejslabších žáků maturitu získat, v matematice zřejmě představuje přechodovou fázi k tomu, aby povinná zkouška z tohoto předmětu nakonec zavedena nebyla,“ řekl ČT předseda Asociace češtinářů a iniciátor otevřeného dopisu Josef Soukal.

Část maturity by byla plně v rukou škol

Ministerstvo školství poslalo návrh novely školského zákona do připomínkového řízení. Návrh by měl od roku 2021 změnit podobu státních maturit.

Státní část maturit by se měla podle novely skládat pouze z didaktických testů. Ústní zkoušky a písemné práce z češtiny a cizích jazyků by byly opět, jako před lety, v plné kompetenci škol. Na jaře 2022 by navíc měli žáci povinně maturovat z matematiky.

Asociaci vadí právě to, že by se maturity částečně vrátily do působnosti škol. „Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka by se vrátila téměř na úroveň před zavedením státní maturity. Kromě jiného hrozí, že část škol nebude ničím regulována a může se vrátit ke staré praxi, kdy drtivá většina maturity testovala literární historii a nepracovalo se s četbou,“ uvedl předseda asociace Soukal.

Změna by se podle Soukala dotkla i samotných studentů. „Návrh také přinese zhoršení postavení žáků, zejména v případě nesouhlasu s hodnocením. Dnes jsou k dispozici katalogy maturitních požadavků, je propracována metodika vedení zkoušky a metodika hodnocení. Žáci tedy mají k dispozici všechny potřebné informace, hodnocení je předvídatelné. Chybné hodnocení je možné transparentně revidovat,“ dodává předseda asociace.

Novela slibuje snížení vytíženosti škol a menší bezpečnostní rizika. Podle Soukala návrh sice zřejmě povede ke snížení administrativy na školách, na druhé straně přibude školám práce s přípravou zadání zkoušek a s hodnocením. „Zatížení školy se tedy příliš nezmění. Návrh navíc přenesením zodpovědnosti za písemnou a ústní zkoušku na školy přináší korupční rizika. Zásadním způsobem se zvýší počet ovlivnitelných položek zkoušky (zadání, průběh zkoušky, hodnocení) a ztíží možnost případné korupční jednání odhalit,“ stojí dále v dopise.

K dopisu se přidali i matematici

Ministerstvo školství uvedlo, že jednání o změnách v maturitní zkoušce probíhala se školskými asociacemi. „Kromě povinných připomínkových míst (ministerstva, kraje, Úřad pro ochranu osobních údajů, Svaz měst a obcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz průmyslu a dopravy) je novela k připomínkám předložena i Asociaci ředitelů gymnázií a Unii školských asociací ČR – Czesha. MŠMT bude následně všechny připomínky vypořádávat a v případě nalezení vhodných řešení návrh dále upravovat,“ uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Mezi signatáře otevřeného dopisu patří například Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA ČR), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) a Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.