Čekání právníků na soudcovský talár se prodlouží na pět let. Novinkou jsou jednotné testy

Události ČT: Změny podmínek být soudcem studenty odrazují (zdroj: ČT24)

Česká justice zahájila reformu výběru soudců, dosud si kritéria určoval každý soud sám. K taláru nově vede pouze jedna cesta, a to přes centrální výběr. Jeho první fáze se právě teď i přes odpor špiček justice rozbíhá. Vůbec první testy po zavedení nového systému výběru soudců budou v červnu.

Zatím se do nich přihlásila zhruba stovka uchazečů. Jejich seznam i s výsledky testů pak bude sloužit soudům při hledání čekatelů. V této funkci pak musí kandidát setrvat tři roky. Následuje centrální výběr, v něm jsou vybráni už jen nejlepší a ti se pak připravují další dva roky.

„Věřím, že nový systém odradí ty, o které nestojíme, naopak by měl přitáhnout ty, o které stojíme,“ komentoval změny ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO).

Dříve by absolventům práv stačilo získat tříletou praxi u soudu a sloužit zkoušky. Nově už kandidát musí u soudu absolvovat pět let. Nejprve je ale nutné přihlásit se do evidence justičních čekatelů a složit vstupní test.

Už tak dlouhá cesta se protáhne na pět let

Právě dlouhá cesta k taláru studenty odrazuje nejčastěji. „Tam jsou dlouhé čekací lhůty a moc práce kolem toho a já bych raději už něco dělala,“ říká studentka 4. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy Petra Duchoňová.

Soudkyní chce být například Lenka Filipová, u soudu už je půl roku na praxi, na vstupní test se ale zatím nehlásí. „Je to nejistá doba a zatím se nám jeví lepší vyčkávat, než se přihlašovat na testy,“ myslí si Filipová.

Oproti Filipové se šestadvacetiletá studentka Lenka Marcelová už chystá na justiční zkoušku po splněné tříleté praxi. „Určitě to pro nás není moc příznivé, dříve, když měl člověk příslušný věk a splnil všechny podmínky, tak se už mohl stát soudcem. Teď tam jsou nějaké další podmínky,“ říká Marcelová.

Ministerstvo počítá s tím, že i tito kandidáti se do nového systému zapojí a přípravu si i po úspěšně složené justiční zkoušce o další dva roky prodlouží.