Bez úspěchu. Soud zamítl cisterciáckou snahu o restituci tisíce hektarů lesa

Ústavní soud zamítl stížnost Cisterciáckého opatství Osek a potvrdil rozsudky nižších soudů, podle kterých opatství nemá nárok na vrácení majetku konfiskovaného v roce 1945. Pozemky s lesy chtělo opatství vrátit podle pravidel pro restituce církevního majetku zabaveného komunisty po roce 1948.

Opatství vede se státem spor asi o tisíc hektarů lesů na Teplicku v katastrálních územích Osek a Jeníkov u Duchcova a Lažany u Chomutova, které v současnosti vlastní Lesy České republiky.

Majetek byl klášteru zabaven v roce 1945 na základě prezidentského dekretu. V restitucích církevního majetku se ale vracel majetek zabavený komunisty po roce 1948. Řád po válce zabavení majetku napadl u soudu, jeho nárok byl zamítnut v roce 1951.

Řád v ústavní stížnosti argumentoval tím, že když byl jeho nárok definitivně zamítnut až po roce 1948, vztahují se na něj pravidla pro církevní restituce. S tím ale ani jeden z nižších soudů nesouhlasil.

„Stěžovatelka se snaží navodit dojem zneužití dekretů v rámci paušálně odkazované náboženské perzekuce. Tato tvrzení však blíže nedokládala jinak než skrze namítané vady konfiskačních aktů. Konfiskace byla přitom zjevně dokončena před rokem 1948,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

Třetí senát Ústavního soudu proto ústavní stížnost Cisterciáckého opatství Osek směřující proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudkům Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Ústí nad Labem zamítl. „ Ústavní soud neshledal, že by jimi byla porušena ústavně zaručená základní práva či svobody stěžovatelky,“ vysvětlila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.