Švýcarský superpočítač stanovil novou hodnotu čísla pí, má 62 831 853 071 796 desetinných míst

Švýcarští experti z univerzity v Graubundenu vypočítali pomocí superpočítače znovu číslo Π (pí), tentokrát s rekordním počtem desetinných míst. Zatímco doposud znali vědci pí na 50 bilionů desetinných míst, nový výpočet jich přidal dalších 12,8 bilionu – celkem tedy matematici teď znají pí na 62,8 bilionu desetinných míst. Poslední zatím spočítaná čísla jsou 7817924264.

„Výpočet trval 108 dní a devět hodin,“ uvedla v prohlášení Univerzita aplikovaných věd v Graubuendenu, kde pí spočítali. Tamní matematici a informatici dokázali k výpočtu dospět dvakrát rychleji než společnost Google v roce 2019 a dokonce třiapůlkrát rychleji, než trval předchozí rekord spočítaný roku 2020. Výpočet superpočítači zabral 108 dní a devět hodin.

Švýcarský tým uvedl, že zkušenosti, které získal při výpočtu čísla pí, by se mohly uplatnit i v dalších oblastech, jako je „analýza RNA, simulace dynamiky tekutin a analýza textů“.

Dějiny jednoho čísla

Už v pravěku si lidé museli všimnout, že když udělají ze zvířecí šlachy kruh, bude jeho průměr za všech okolností asi třikrát menší než jeho obvod. Nezáleží na tom, jaký kruh je, toto pravidlo platí za všech okolností. Později si první matematici uvědomili, že tento poměr není přesně tři, ale o něco více. Pí je dodnes tak důležité proto, že ho obsahuje spousta matematických i inženýrských rovnic. 

Video Číslo pí
video

Číslo pí

První kulturou, která dokázala hodnotu pí nějak vypočítat, byli zřejmě staří Egypťané. Doklad se nachází na takzvaném Rhindově papyru – šest metrů dlouhém svitku z doby kolem roku 1600 před naším letopočtem. Některé z 87 matematických úloh na něm se věnují i kružnicím. Egypťanům vyšlo pí (jemuž tak ještě pochopitelně neříkali) na hodnotu 251/81 tedy 3,1605.
V podobné době spočítali pí i v Babylonu, Číně a Indii – také s odchylkou asi jedno procento od dnes uváděné hodnoty. Prvním, kdo spočítal toto číslo opravdu důsledně, byl Archimédés, který odhadl přibližnou hodnotu pí na 3,14185.

Zásadním jménem je v souvislosti s pí německý matematik Ludolf van Ceulen, jenž pomocí geometrické metody odhadl jeho hodnotu správně na 35 desetinných míst. Podle něj se dnes pí často označuje jako Ludolfovo číslo.