Pravidla pro snížení rizika infekce koronavirem. Není těžké je dodržovat a mohou zpomalit epidemii

Na začátku března oznámil Anthony Fauci, šéf amerického Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci, pravidla, kterých by se měli lidé držet při současné pandemii koronaviru. Vycházejí z výzkumu australského epidemiologa Craiga Daltona.

Lidé s rouškami v italském Miláně
Zdroj: ČTK Autor: ČTK/AP

Dalton společně se dvěma kolegy vydal seznam kroků, jichž by se lidé měli v době začínající pandemie držet. Jde asi o pět desítek věcí, které není těžké dodržovat a mohou výrazně zpomalit šíření epidemie populací. Rozdělil je do čtyř oblastí podle míst, kde by se lidé měli těchto zásad držet.

„Můžete se držet těchto kroků a tím snížit přenosnost i sílu nemoci. Čím dříve s těmi kroky začnete, tím lépe,“ okomentoval pravidla jejich autor.

Jak se chovat v zaměstnání

 • Žádné podávání rukou
 • Zaveďte a dodržujte pravidla o kašlání a kýchání
 • Videokonference jsou základní forma setkávání
 • Odložte větší setkávání
 • Vynucujte čištění rukou u vchodu
 • Připomínejte pravidelnými e-maily zaměstnancům mytí rukou
 • Neobědvejte v kantýně, ale u svého stolu
 • Snažte se nedotýkat obličeje – zkuste to dělat formou hry
 • Nemocní zůstanou doma a budou okamžitě izolováni
 • Nutné schůze absolvujte venku na vzduchu, nikoliv v uzavřených místnostech
 • Zaměstnanci s kontakty na nemocné by měli zůstat doma
 • Dezinfekce povrchů, na něž se často sahá, by měla probíhat pravidelně a vždy po střídání zaměstnanců
 • Pracujte z domova, je-li to alespoň trošku možné
 • Častěji otevírejte okna
 • Omezte práci s jídlem a jeho sdílení na pracovišti
 • Zvažte pracovní cesty zaměstnanců
 • Zvyšte úroveň hygieny a věnujte pozornost nemocem u zaměstnanců kantýn i jejich blízkých
 • Analyzujte, kdy je najednou na jednom místě příliš mnoho osob, a zabraňte tomu přesunem akcí a změnami v plánovacích kalendářích


Opatření ve školách

Může se hodit i po jejich otevření, kdy stále bude existovat riziko nákazy, ale už bude probíhat výuka.

 • Povinné čištění rukou u vchodu a dále v pravidelných intervalech
 • Zabraňte aktivitám, které povedou k mísení žáků mezi třídami a ročníky
 • Prosazujte pravidla dodržování etikety ohledně kašlání a kýchání
 • Přísně dodržujte pravidlo, že do školy smí jen zcela zdraví lidé
 • Snažte se nedotýkat obličeje 
 • Dezinfikujte často používané povrchy, zejména při změnách uživatelů
 • Zaveďte venkovní výuku
 • Častěji otevírejte okna
 • Zlepšete úroveň hygieny a vyhledávání nemocných mezi zaměstnanci, kteří připravují jídlo, i mezi jejich blízkými 
 • Prověřte aktivity po vyučování, které vedou k mísení dětí z různých tříd a věkových skupin

Domácí pravidla

Pravidla platná pro všechny domácnosti:

 • Častěji si myjte ruce
 • Snažte se nedotýkat obličeje
 • Dezinfikujte pravidelně často používané plochy
 • Zvyšte ventilaci vzduchu v domě otevíráním oken nebo změnou nastavení klimatizace
 • Prosazujte pravidla o kašlání a kýchání


Pravidla navíc pro domácnosti s nemocnými osobami:

 • Je-li to možné, nemocní členové domácnosti by měli být ve vlastní místnosti
 • Dveře do místnosti s nemocným by měly zůstávat zavřené
 • Jak nemocný, tak člen domácnosti, který se o něj stará, by měli nosit roušky nebo jinou ochranu obličeje
 • Zvažte další opatření pro osoby ve věku nad 65 let a další zranitelné členy domácnosti


Pravidla pro obchody/zábavu/dopravu

 • Dezinfekce rukou u vchodu
 • Snažte se platit kartou, ne hotovostí
 • Pravidelně čistěte často používané povrchy
 • Vyhněte se přeplněným prostorám lepším plánováním, on-line nákupy a omezením množství osob na jednom místě
 • Zvyšte úroveň hygieny u osob zodpovědných za přípravu jídla a u jejich blízkých
 • Řidiči veřejné dopravy a taxikáři by měli mít co nejčastěji otevřená okénka, aby zvýšili proudění vzduchu
 • Často dotýkaná místa v dopravě by měla procházet pravidelnou očistou