Proč mají huskyové modré oči, prozradil nový výzkum DNA

Sibiřští huskyové jsou známí jako velmi oddaní psi, kteří vydrží zvládat velkou námahu i extrémy počasí. Ale proslavili se také tím, že mají výrazně modré oči. Vědci nyní popsali, čím je to způsobené.

Vědci vyšli z DNA testů na více než šesti tisících psech. Ty ukázaly, že za modré oči u sibiřských huskyů je zodpovědné zdvojení psího chromozomu 18. Genetici to popsali v článku, který vyšel na začátku října v odborném časopise PLOS Genetics. Autoři studie tvrdí, že jejich výzkum je zatím největším zkoumáním jiné než lidské DNA a současně nejrozsáhlejší analýzou psího genomu vůbec.

Vědci použili podobnou metodu, která se využívá pro komerční zkoumání lidské DNA – například, když chce někdo zjistit, jakého je původu. Autoři práce chtěli prokázat, že to stejné jde využít také u zvířat. Už nyní vědci znali dvě genetické varianty, které přispívají k modré barvě očí u psů – ale ani jedna z nich nevysvětluje modrou v očích huskyů.

Komerční databáze pomohly

Vedle databází lidské DNA existují dnes už i rozsáhlé soukromé databáze psí DNA – majitelé zvířat v nich hledají informace o původu svých mazlíčků. Vědci z nich použili informace o 6070 psech, jejichž geny byly pečlivě popsané a k nimž jejich majitelé dodali také fotografie. Díky tomu se dala hledat souvislost mezi psy s modrýma očima a specifickými geny, které se u daných psů objevují.

U huskyů našli duplikaci chromozomu 18 u genu ALX4, který hraje důležitou roli ve vývoji oka savců. Podle vědců je tato genetická změna zodpovědná za modré oči nejen u huskyů, ale i u dalších psích plemen, například u australských ovčáků.

Autoři předpokládají, že tento chromozom má nějaký dopad také na heterochromii – tedy na situaci, kdy má zvíře každé oko jinak barevné. Také tento jev se u huskyů objevuje poměrně často. Vědci doufají, že další výzkumy genu i chromozomu jim pomohou pochopit, kde se modré oči u savců vzaly a jaký byl evoluční smysl této mutace.

Heterochromie u huskyho
Zdroj: Wikimedia Commons
Autor: shmoomeema

Aaron J. Smith, hlavní autor výzkumu, uvedl, že hlavním úspěchem práce je právě schopnost získat pro vědu důležité informace z komerčních – vlastně spotřebitelských databází.

Kde se vzal husky?

Huskyové pochází ze Sibiře, kde se objevili už v pravěku. Jako první je chovali místní kmeny Čukčů, které sídlily u řeky Kolyma. Pro tyto kočovníky představoval nejen zvíře lovecké, ale také hlídací a tažné. Když se do těchto nehostinných oblastí dostali poprvé evropští obchodníci s kožešinami, rychle pochopili, jak výhodné vlastnosti toto psí plemeno má.

Díky nim se husky dostal na přelomu 19. a 20. století do Ameriky, kde se rychle rozšířil. Díky jeho unikátním vlastnostem byl používán nejen pro tažení saní, ale dnes i v záchranné a pátrací službě.