Pornografie zabíjí vztahy i sexualitu, ukázal výzkum brněnských sexuologů

O tom, že pornografie není pouhým zpestřením sexuálního života, ale často má negativní vliv na kvalitu partnerské sexuality, svědčí narůstající počty pacientů na Sexuologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno, kteří se kvůli nadměrnému sledování nevhodného sexuálního obsahu dostávají do zdravotních i vztahových problémů.

V praxi podle výzkumu z FN Brno přibývají muži s poruchami sexuálních funkcí. Často u nich vznikají erektilní dysfunkce. To znamená, že jsou muži sice sexuálně funkční při masturbaci u pornografie prostřednictvím internetu, ale s reálnou partnerkou již mají poměrně zásadní problémy. Ty se týkají jejich erotické touhy, schopnosti erekce a také dosáhnutí orgasmu.

Studie přinesla v tomto směru překvapivé výsledky – i když žijí muži ve stálém partnerském vztahu, je frekvence partnerského sexu a individuální masturbace téměř vyrovnaná (tedy 53 % versus 45 %).

„Na Sexuologickém oddělení FN Brno zaznamenáváme také stále častější případy mladých mužů, kteří nejsou schopní mít v důsledku sledování pornografie normální sexuální život, ani navázat vztah. Jde například o mladého muže, který je stále panic, protože očekával, že se dívka bude chovat jako pornoherečka,“ upřesňuje primářka Petra Sejbalová. Takovým pacientům je potřeba pomáhat jak terapeuticky, tak už dokonce i farmakologicky.

Všude dostupná pornografie

Na vině může být podle expertů především snadná dostupnost pornografie na internetu i nedostatečné vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, ať už ve škole nebo v rodině. Dospívající mládež často nemá základní znalosti o tak důležitých pojmech, jako je antikoncepce nebo pohlavní nemoci, ale přitom jsou mladí lidé mnohdy už od útlého věku konzumenty internetové pornografie – a to někdy už od předškolního věku.

Vyvolává to u nich mylnou představu, že zobrazení sexuality v pornografických filmech je adekvátní reálnému životu. To vede ke vztahovým problémům a zkresleným představám o realitě často doprovázeným nízkým sebevědomím: zatímco pornografie ukazuje muže i ženy jako extrémně atraktivní a sexuálně neunavitelné, skutečnost taková není. Problémem je i nezájem takto ovlivněných lidí o dvoření, seznamování a partnerskou komunikaci obecně – v pornografii se tato fáze vztahu logicky vynechává.

„Nejčastěji jsou to chlapci, kteří viděli od skupinového sexu téměř všechno, ale neví, co je menstruační cyklus a neznají druhy antikoncepce, v tom vidím opravdu velký problém. V praxi pak přibývá nevhodné sexuální chování nejenom vůči vrstevnicím a vrstevníkům, ale i vůči učitelkám, či dokonce malým dětem,“ dodává primářka Sejbalová.

Obtěžující či jiné problémové chování bývá podle ní často také prostřednictvím internetu. Poměrně rozšířený bývá sexting, tedy elektronické rozesílání fotografií či videí se sexuálním obsahem, které lidé získají například v rámci partnerských vztahů. Existuje však riziko, že jeden partner po rozchodu z pomsty fotografie či videa zveřejní.

Masturbace nahrazuje partnerství

Ve středním věku podle brněnských sexuologů dochází u mužů k nahrazování partnerského sexu pornografií – masturbace je dostupná kdykoliv, je rychlejší a muž do ní nemusí vkládat žádné psychické, fyzické ani materiální investice. Zároveň se vlivem sledování pornografie výrazně snižuje citlivost na běžné a tedy reálné sexuální podněty. Hrozí tudíž vznik sexuálních dysfunkcí vázaných jen na partnerku.

Navíc v těchto případech ubývá intimita a blízkost ve vztahu, postupně roste potřeba masturbace u internetu – zvyšuje se riziko vzniku závislosti. V neposlední řadě se sexualita může změnit ve své intenzitě, ale i kvalitě, kdy běžná pornografie již nedostačuje a podle sexuologů se tito lidé uchylují k perverzi – například sado-masochistické nebo zoofilní.

„Ve svém důsledku může přílišné sledování pornografie vyústit až v závislost, která se projevuje sexuální dysfunkcí, poruchami vztahů vedoucími až k sociální izolaci, narušeným soustředěním či zanedbáváním pracovních povinností, kdy zaujímá v životě dominantní roli pouze sex,“ varují brněnští experti.