Vědci našli spojitost mezi sledováním pornografie a sexuální dysfunkcí

Mladí muži, kteří dávají přednost pornografii před reálnou sexualitou v opravdovém světě, by se mohli ocitnout v pasti. Podle nové studie jim hrozí sexuální dysfunkce při běžném sexuálním aktu.

Muži se závislostí na pornografii mají větší pravděpodobnost, že budou postiženi erektilními dysfunkcemi a současně je méně pravděpodobné, že budou spokojeni s kvalitou sexuálního styku. Výsledky tohoto průzkumu zveřejnili jeho autoři v pátek 12. května na výročním zasedání Americké urologické asociace v Bostonu.

Prozkoumali 312 mužů ve věku od 20 do 40 let, kteří navštívili urologickou kliniku v San Diegu. Autoři práce jsou si vědomi relativně malého vzorku dotazovaných, ale podle nich na práci takového rozsahu dostačuje.

Pouze 3,4 procenta zkoumaných mužů uvedlo, že upřednostňují masturbaci při pornografii proti reálnému sexuálnímu styku. Výzkumníci však našli statistický vztah mezi pornografií a sexuální dysfunkcí, uvedl vedoucí výzkumu Matthew Christman, urolog na Naval Medical Center v San Diegu.

„Výskyt organických příčin erektilní dysfunkce je v této věkové kategorii extrémně nízký; přesto se v poslední době objevil výrazný nárůst jejich počtu,“ uvádí Christman. „Jsme přesvědčeni, že právě používání pornografie může být tím kouskem puzzle, díky němuž si poskládáme obrázek. Naše data naznačují, že je to jediné možné vysvětlení.“

Podle Christmana problém spočívá zřejmě v tom, jak tato závislost funguje na biologické bázi. Sexuální chování totiž aktivuje v mozku ty samé části systému odměn jako návykové drogy. „Konkrétně se ukázalo, že internetová pornografie je abnormálně silným faktorem, který může způsobit zhoršování problému,“ dodal vědec.

Sledování příliš velkého počtu internetové pornografie totiž může zvýšit odolnost člověka, stejně jako u omamných látek, vysvětlil Christman. U pravidelných diváků pornografie je méně pravděpodobné, že budou reagovat na pravidelnou sexuální aktivitu v reálném světě a musí se tedy stále častěji spoléhat na pornografii.

„Právě tolerance vůči stimulům může vysvětlovat přibývající sexuální dysfunkce. Současně to vysvětluje, proč přibývá sexuálních dysfunkcí u mužů, kteří dávají přednost internetové pornografii před živými partnerkami,“ uvedl vědec. 

Video Studio ČT24
video

Průzkum o sexuálním násilí v Česku

Zdroj: ČT24

Pornografie může také vytvářet nerealistické očekávání u mladých a nezkušených mužů. To způsobuje zhoršení libida. Když se sex v reálném světě nezmění ve fantazie známé ze stovek hodin pornografických filmů, jsou mladí muži zklamaní. Mladíci věří, že by měli být schopni dělat to, co se děje v těchto filmech, a když se to nestane, vyvolává to v nich úzkost.

Pornografie v moderním světě

Míra sledování pornografie se mezi všemi zkoumanými muži značně lišila. Asi 26 procent respondentů uvedlo, že se na pornografii dívají méně než jednou za týden, zatímco 25 procent je sleduje jedenkrát až dvakrát týdně. Asi 21 procent uvádí, že třikrát až pětkrát týdně. Pouhých 5 % dotazovaných mužů uvedlo, že využívají pornografii šestkrát až desetkrát týdně a 4 % uvedla, že více než 11krát týdně.

Muži pro konzumování pornografie nejčastěji používali počítač (72 procent) nebo smartphone (62 procent). Samostatný průzkum 48 žen nenalezl žádnou souvislost mezi pornografií a sexuální dysfunkcí, přestože asi 40 procent uvedlo, že také sledují pornografii.

Co s tím?

Toto zjištění o mladých mužích vyvolává obavy především u sexuality dospívajících. Může být velmi snadno ovlivněna, zejména proto, že ještě vzniká. „Zdá se, že v mozku existuje nějaký program, který může být ovlivněn při vystavení internetové pornografii,“ řekl Christman.

Doporučuje, aby rodiče zabránili tomu, aby se jejich synové dostávali snadno k pornografii. Muži, kteří se obávají, že by pornografie mohla ovlivňovat jejich sexuální život, by se měli snažit najít co nejrychleji odbornou pomoc.