Program ZÉTA do české vědy přivede mladé i ženy

Technologická agentura ČR (TA ČR) chce zapojit v rámci programu ZÉTA mladou generaci výzkumníků do vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Pro projekty v letech 2017 až 2025 vyhlásila veřejnou soutěž, výdaje ze státního rozpočtu činí 720 milionů korun. Dílčím cílem programu je podpora rovných příležitostí mužů a žen pro výzkumnou práci.

 „Program ZÉTA má klíčovou úlohu ve zvýšení zájmu mladé generace o projekty s konkrétním praktickým dopadem, a propojí tak mladé výzkumnice a výzkumníky s aplikační sférou,“ uvedl předseda agentury Petr Očko.

Intervence programu budou zaměřeny na reálnou spolupráci mladých výzkumných pracovnic a pracovníků při řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe. Podle agentury je žádoucí, aby například závěrečné práce na vysoké škole byly vypracovávány na upotřebitelná témata, jejichž závěry a výstupy je možné dále rozvíjet a uplatnit.

Ženy v české vědě chybí

Dílčí cíl programu reaguje na fakt, že v roce 2012 v ČR mezi výzkumníky pracovalo jen 27,5 procenta žen. „Přestože v posledních 20 letech tvoří ženy většinu absolvujících vysoké školy, tato skutečnost se zatím neodrazila v české vědě, a to je potřeba měnit. Ženy mají stejný potenciál věnovat se vědě jako muži a tento program jim to usnadní hned na počátku kariéry,“ podotkl k programu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka (ČSSD).

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na jeden rok, maximální délka řešení projektů na dva roky. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 procent celkových uznaných nákladů s tím, že maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se omezuje na pět milionů korun.