Juncker: Další odklad brexitu bez schválené dohody nebude

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že EU neumožní Velké Británii další krátký odklad brexitu, pokud britští poslanci do 12. dubna neschválí dohodu. „Tvrdý odchod o půlnoci 12. dubna je nyní velmi reálným scénářem. Není to výsledek, který bych chtěl, ale EU je na něj připravena,“ ujistil Juncker. Ohledně dalšího krátkého odkladu brexitu jsou skeptičtí i další představitelé členských zemí EU.

Jean-Claude Juncker
Zdroj: Reuters Autor: Francois Lenoir

„Dvanáctý duben je definitivně nejzazším termínem pro přijetí vyjednané dohody britskou Dolní sněmovnou,“ oznámil Juncker v Evropském parlamentu. „Pokud tomu tak nebude, není další krátké prodloužení brexitu možné.“

Dohoda o vystoupení domluvená mezi 27 zeměmi EU reprezentovanými týmem Michela Barniera a vládou premiérky Theresy Mayové, která opakovaně tvrdě narazila v britské Dolní sněmovně, podle Junckera vždy byla vyváženým kompromisem. „Umožnila oběma stranám dosáhnout části z toho, co požadovaly,“ upozornil předseda Komise. Poslední dění v britské sněmovně v něm jen posílilo pocit, že nejlepším řešením by byla ratifikace tohoto textu.

EU je podle Junckera připravena pružně upravovat související politickou deklaraci, která definuje zamýšlenou cílovou podobu vzájemných vztahů EU a Británie v budoucnosti. Unie je přitom otevřena široké škále různých možných řešení, upozornil Juncker. „Ať už je to dohoda o volném obchodu, může to být celní unie nebo Evropský hospodářský prostor. Jsme tomu otevřeni od počátku,“ poznamenal.

EU je podle něj připravena o konkrétní podobě partnerství začít jednat ihned po podepsání dohody o vystoupení. „EU je připravena a rád bych viděl podobnou míru připravenosti i na britské straně,“ podotkl.

Ani odchod bez dohody Británii závazků nezbaví, připomněl Juncker

Juncker také zopakoval, že v případě brexitu bez dohody je Unie připravena a dlouhodobě si je vědoma rozložení sil v britské sněmovně. Připomněl řadu konkrétních kroků, které zajistí například další policejní spolupráci či pokračování dopravy. Ty však nikdy podle něj nenahradí podmínky „rozvodové dohody“ včetně třeba případného přechodného období.

„Ať se stane cokoliv, Británie bude muset vyřešit tři základní otázky rozdělení,“ upozornil Juncker. Také v případě brexitu bez dohody tak bude muset Londýn s EU řešit zajištění práv občanů, splnit finanční závazky, které na sebe země vzala jako člen Unie, a najít řešení pro hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

„Neexistence dohody o vystoupení neznamená neexistenci závazků. Tyhle tři otázky přes noc nezmizí. Budou jasnými podmínkami pro obnovení důvěry a další diskuse o budoucnosti,“ uvedl.

Eurokomisař: Okamžikem tvrdého brexitu spustíme celní kontroly

Evropský komisař pro hospodářské a měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici oznámil, že v případě odchodu Británie z Evropské unie bez dohody 12. dubna Brusel okamžitě zavede celní kontroly. Celní kodex EU se bude podle Moscoviciho vztahovat na veškeré zboží přicházející z Británie.

„Musíme zajistit plné uplatňování celního kodexu EU, jakmile Británie (z Unie) odejde,“ uvedl Moscovici. V případě odchodu bez dohody budou muset být zavedeny nové celní kontroly. To však podle něj neznamená systematické kontroly každého jednotlivého nákladního vozu. Kontroly se budou provádět na základě analýzy rizik.

Společnosti z EU obchodující s Británií se podle něj musí připravit na dodatečné náklady a byrokracii spojené se zvýšením celních kontrol. Také cestující se zavazadly se musejí připravit na větší kontroly než v současnosti.

Některé členské země EU odhadly, že jejich dovozní a vývozní celní formality mohou stoupnout v případě brexitu bez dohody až o polovinu. Moscovici očekává také složité výpočty vrácení daně z přidané hodnoty.

V případě nejcitlivějšího tématu, irské hranice, se Moscovici opatrně vyhnul jasné odpovědi. „Pracujeme úzce a intenzivně s Irskem, abychom zorganizovali tyto kontroly co nejméně rušivým způsobem a co nejdále od hranic,“ řekl eurokomisař. Dodal, že EU by mohla poskytnout Irsku více peněz a další pomoc na vyřešení této situace. Zdůraznil, že EU očekává, že Británie splní své povinnosti zaručující otevřenou irskou hranici podle Velkopáteční mírové dohody.