Hrozí zmrazení peněz zemím EU, které nedodržují právo. Nahnuto má Polsko, Maďarsko či Rumunsko

Evropský parlament ve čtvrtek schválil návrh zastavit platby z rozpočtu Evropské unie členským zemím, které nerespektují zásady právního státu. Učinil tak na závěr čtyřdenního plenárního zasedání ve Štrasburku. Opatření, které je zamýšleno jako ochrana víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027, musí odsouhlasit ještě unijní státy. 

Video Události
video

UDÁLOSTI: Europarlament pokračuje v tažení proti zemím EU, které podle něj nedodržují právo

Pokud se Evropská komise shodne na tom, že některý stát zasahuje do nezávislosti soudnictví, nebojuje proti podvodům a korupci nebo porušuje lidská práva, bude moci navrhnout protiopatření v podobě omezení, případně zmrazení plateb z unijního rozpočtu. 

„Členské státy při vstupu akceptovaly tyto hodnoty a jejich dodržování, a proto je užitečné na tom trvat,“ řekl europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL).

K uplatnění takového kroku bude nutný souhlas členských států a také Evropského parlamentu. Agentura Bloomberg poznamenala, že návrh je ve schvalovacím procesu v době, kdy počínání vlád v Polsku, Maďarsku či Rumunsku vyvolává pochybnosti o respektu k demokratickým zásadám a kdy se rozšiřuje rozkol mezi východními a západními státy EU.  

„Nový mechanismus by měl zajistit, že unijní fondy nebudou zneužívány na zkorumpované projekty nebo k vlastnímu obohacení politiků a osob jim blízkých,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který působí v rozpočtových výborech europarlamentu a účastnil se vyjednávání o tomto návrhu.

Podle kritiků je ale návrh europarlamentu jen dalším útokem západu na východ EU. „Myslím si, že to je nešťastné, protože zase dělíme Evropu na východ a západ, na staré země a nové země… Tento návrh to bude jenom posilovat,“ domnívá se europoslanec Evžen Tošenovský.

V praxi bude postup takový, že komise pošle europarlamentu a členským zemím návrh převést zablokovanou sumu do rozpočtové rezervy. Stane se tak do čtyř týdnů, pokud to europoslanci prostou většinou a unijní státy kvalifikovanou většinou, což je nejméně 55 procent členských zemí zastupujících alespoň 65 procent obyvatel EU, nezamítnou. K uvolnění peněz bude nutný stejný postup.

Příslušné europarlamentní výbory návrh komise podpořily a rozšířily ho o ustanovení, podle kterého by dotčené členské státy i přes zastavení plateb z fondů EU musely přislíbené finance poskytnout konečným příjemcům, jako jsou výzkumní pracovníci, občanské společnosti či studenti účastnící se výměnného programu Erasmus. 

Ve čtvrtek přijatý návrh musí ještě potvrdit unijní země.

Zdechovský poznamenal, že vyjednávání s členskými státy bude obtížné, protože bude nutné dosáhnout souhlasu všech zemí.