Rusové záměrně otálejí s kontrolami lodí, stěžují si Ukrajinci. Přepravci mají obavy ze ztrát

Jen deset dnů po incidentu v Kerčském průlivu probíhá v černomořské oblasti ruské vojenské cvičení ponorek. Moskva už blokádu důležité námořní trasy částečně uvolnila, Ukrajinci si ale dál stěžují na omezení provozu a zdlouhavé kontroly. V ruských rukou zůstávají i tři ukrajinské lodě se zadrženými 24 námořníky.

Video Události
video

Ukrajinci si stěžují na ruské úřady, podle nich záměrně zdržují jejich lodě

Přestože je Kerčský průliv otevřen, řada lodí musí kotvit na kontrolních stanovištích. S nákladem ze strany Černého i Azovského moře tam plavidla čekají i několik dnů.

Nejdříve musejí získat souhlas ruského lodního dispečera, pak musí posádku doplnit místní lodivod a plavidlo musí ještě projít prohlídkou. „Dnes čekáme na vplutí devíti lodí k nám, pokud jde o vyplutí směrem ven, všechny vypluly, čeká jen jedna loď,“ uvedl bezpečnostní ředitel ukrajinského přístavu Berďansk Sergej Matvijenko.

Lodě, na které čekají, už přitom měly být v přístavu předevčírem. Zdrželo je sice počasí, kvůli kterému byl průliv na víkend zavřený, Ukrajinci si ovšem stěžují, že ruské úřady kontroly provádějí nezvykle dlouho.

„Kromě zajištění přítomnosti lodivoda jsou ještě prohlídky lodí ruskými speciálními službami, tedy pohraničníky a Federální bezpečnostní službou,“ upozornil bezpečnostní ředitel přístavu Berďansk Sergej Matvijenko.

Ukrajinští obchodní přepravci mluví o záměrných krocích ruských úřadů. „Nazvěme věci pravým jménem. Jde o to, aby se lodě plující do Azovského moře zpozdily,“ uvedl zástupce správy námořních přístavů Ukrajiny Ihor Barskij.

Podle přepravců mohou prodlevy zhoršit ekonomickou situaci. Jejich obchodní partneři prý dávají najevo, že od ledna kvůli nejistotě s nimi ukončí spolupráci. „Otázkou je, zda se nám vůbec podaří splnit smluvní podmínky v prosinci,“ vyjádřil své obavy zástupce lodního přepravce Denis Rusin.