Čadský prezident udělil milost šesti Francouzům ze Zoeiny archy

Ndjamena - Čadský prezident Idriss Déby dnes omilostnil šest zaměstnanců francouzské charitativní organizace Zoeina archa. Ti byli loni obviněni z únosu 103 dětí, které údajně byly válečnými sirotky ze súdánského Dárfúru, ale ukázalo se, že rodiče mají. Pracovníci si ve Francii odpykávali osm let vězení. Déby udělil milost i čadskému účastníkovi celého případu, který byl do vězení odsouzen na čtyři roky za spoluúčast na pokusu o únos dětí.

Šestice pracovníků organizace Zoeina archa byla odsouzena v Čadu k osmi letům nucených prací. Na základě mezistátní dohody byla v prosinci přepravena do Francie, kde si měla odpykat trest upravený na osm let vězení. Francouzská vláda poskytla Débymu diplomatickou a vojenskou podporu v únorových bojích s povstaleckými oddíly, jež usilují o prezidentovo svržení. Déby od té doby dával najevo, že je připraven odsouzené Francouze omilostnit.
 
Posledním odsouzeným byl Súdánec, který sloužil jako prostředník a stejně jako Čaďan byl odsouzen ke čtyřem letům vězení. Omilostněn nebyl, protože o to nepožádal, vysvětlil čadský ministr spravedlnosti.
 
Francouzi byli usvědčeni z pokusu přepravit do Evropy 103 dětí bez povolení úřadů. Organizace tvrdila, že jsou to váleční sirotci ze súdánského Dárfúru, ale u většiny z nich tomu tak nebylo - šlo o čadské děti z pohraničních vesnic a mnohé z nich měly minimálně jednoho rodiče. V několika evropských zemích pro ně archa našla adoptivní rodiče.
 
Čadský rozsudek vzbudil ve Francii velké pochyby. Obhájci a příbuzní odsouzených tvrdí, že proces v Čadu byl poznamenán mnoha neregulérnostmi, že šestice byla odsouzena v diktátorské zemi, která nerespektuje lidská práva, a že Francie by neměla takový rozsudek schválit. Odvolávají se i na evropskou úmluvu o lidských právech, kterou je Francie jako členský stát Rady Evropy nucena respektovat. Francie a Čad jsou ale dvoustrannou dohodou vázány respektovat rozsudky justice druhého státu v případě, že odsouzení požádají o odpykání trestu ve své vlasti. Odsouzení humanitární pracovníci obvinění odmítají.
 
Francouzské úřady se od operace Zoeiny archy distancovaly. Proti třem z odsouzené šestice bylo navíc začátkem ledna ve Francii vzneseno obvinění z napomáhání k nezákonnému pobytu cizích nezletilců v zemi, z nelegálního zprostředkovávání adopce a z podvodu. Francie také dala najevo, že nehodlá zaplatit milionové odškodné, k jehož vyplacení rodinám dětí byli aktivisté Zoeiny archy rovněž odsouzeni.

Čadský prezident Idriss Déby.
Čadský prezident Idriss Déby.