Vysídlenci chtějí předsedkyni v berlínském dokumentačním centru

Berlín - Svaz německých vyhnanců (BdV) se dnes vyslovil pro členství své znovuzvolené předsedkyně Eriky Steinbachové v dohlížecím grémiu chystaného dokumentačního centra, které má v Berlíně dokumentovat vynucené migrace v Evropě. Steinbachová, která byla na dnešní schůzi BdV jako jediná kandidátka potvrzena ve funkci předsedkyně, je považována za nepřijatelnou osobu hlavně v Polsku. Organizace reprezentující zájmy poválečných nucených vysídlenců původně vznik takzvaného Centra proti vyháněním sama iniciovala a výhrady proti jeho koncepci zaznívaly i z České republiky.

Vznik dokumentačního centra coby „viditelného mementa proti exodům a vyháněním“ schválila v březnu německá vláda, ale nekonkretizovala, kdo by měl zasednout v jeho orgánech. Přesto schválení vzniku instituce, jež by měla v centru Berlína poskytovat výstavní prostory a přednáškové sály, uvítaly jak BdV, tak i Sudetoněmecké krajanské sdružení (SDL) jako průlom v politice vůči vyhnancům.

„Je naší vůlí, aby v hlavním dohlížecím grémiu byl zastoupen Svaz vyhnanců s jeho zemskými sdruženími a zemskými svazy předsedkyní BdV Erikou Steinbachovou,“ uvádí se v prohlášení, které spolkové shromáždění BdV schválilo drtivou většinou hlasů. Hlavním bodem programu zasedání ústředního orgánu BdV v Berlíně bylo potvrzení Steinbachové ve funkci předsedkyně této střešní organizace, která sdružuje jednotlivé krajanské spolky odsunutých Němců. Steinbachová získala 51 z 62 platných odevzdaných hlasů, a byla tak zvolena šéfkou sdružení už pošesté na další dva roky.

Steinbachová, která je poslankyní za vládní Křesťanskodemokratickou unii (CDU), je hlavně v Polsku považována za nepřijatelnou osobu. Čtyřiašedesátiletá Steinbachová se narodila v roce 1943 v tehdy okupovaném severním Polsku německým přistěhovalcům.

Německá vláda možné zapojení BdV do příprav podoby nové instituce přestala zmiňovat, zjevně hlavně s ohledem na Polsko. Centrum má být pobočkou státního německého Historického muzea a má připomínat osudy všech nuceně vysídlovaných národností, tedy nejen Němců. Podle německého ministra kultury Bernda Neumanna má být kladen důraz i na příčinu nedobrovolných přesunů obyvatelstva, jíž byla světová válka rozpoutaná nacistickou diktaturou.

Polsko a Česko se dlouho obávaly, že centrum bude prezentovat Němce vyhnané ze zemí střední a východní Evropy jako oběti a relativizovat vinu Německa na druhé světové válce.