Hejna žravých sarančat možná vyvolává kanibalismus druhu

Madrid - Sarančata se seskupují v hejnech, aby se chránila před kanibalismem svých větších příbuzných. Proto jsou také tato hejna tak velká, že dokážou sežrat obrovské množství vegetace. K tomuto názoru dospěl mezinárodní tým vědců, kteří závěry svého výzkumu publikovali v časopise Current Biology, napsal dnes španělský deník El Mundo. Takto vzniklé skupiny tvoří i miliardy jedinců tohoto pažravého hmyzu - během jediného dne pak v jejich útrobách mizí tuny vegetace.

Ohromná hejna, která vyluzují zvuky připomínající dešťové vlny, způsobují zatmění nebe a snáší se k zemi jen proto, aby zlikvidovala veškerou úrodu. Důsledkem jsou nejen problémy, s nimiž se potýkají farmáři, ale i hrozba hladu - obvykle v mnoha z nejchudších zemí.

Zatím nikdo nedokázal přesně určit, co žene sarančata, aby se seskupovala v takových hejnech. Vědci však sledovali jedince, kteří požírali jiné zástupce stejného druhu, a to přesto, že tento hmyz je všeobecně známý jako vegetariánský.

Nejmenší kobylky, které ještě nemohou létat, požírají jiné členy své skupiny, což vyvolává velkou paniku mezi napadenými. Vyděšený hmyz pak začne vytvářet houfy, aby unikl před „hladovými kanibaly“. V tomto chování pak sarančata pokračují, dokud se nedostanou do fáze dospělosti a nezačnou létat.

Autoři studie doufají, že jejich výzkum přispěje k pochopení kdy, kde a proč se formují hejna mladých sarančat. To bude podle nich „zásadní pro kontrolu populací sarančat“ a předcházení katastrofám, jež mohou vyvolat.