Ve Varšavě zemřela zachránkyně polských židovských dětí

Varšava - V 98 letech zemřela ve Varšavě Polka Irena Sendlerová, která za druhé světové války pomohla dvěma a půl tisícům židovských dětí prchnout z varšavského ghetta. Gestapo ji pak odsoudilo k smrti. Přátelé ale podplatili strážce, a tak se jí podařilo uniknout.

Sendlerová za nacistické okupace Polska pomáhala jako sociální pracovnice chudým židovským rodinám ve Varšavě. Od podzimu 1940 do ghetta, zřízeného nacisty, donášela Židům potraviny, ošacení a léky, ačkoliv ji hrozil přísný trest, kdyby byla přistižena.

Od konce léta 1942 se přidala k odbojové organizaci Źegota a začala z ghetta „pašovat“ židovské děti - v pytlích, kufrech, ve vozech vyvážející odpad či pod plášti lidí, kteří měli do ghetta povolený přístup. V přestrojení za zdravotní sestru vjížděla do ghetta se sanitkou a uspané děti dostávala ven v rakvích, jako zemřelé na tyfus. Děti umisťovala do polských rodin a katolických klášterů. Její zašifrované údaje o svěřencích přečkaly válku, takže po osvobození mohla být dětem vrácena jejich totožnost.

Gestapo ji zatklo 20. října 1943. Byla mučena a odsouzena k smrti, ale zázračně vyvázla - odbojářům se podařilo podplatit strážné, kteří ji nechali uprchnout. S novou totožností pokračovala v odboji až do osvobození. Po válce se starala o sirotčince a domovy důchodců, před několika desetiletími se stáhla do ústraní. V roce 1965 ji jeruzalémský památník obětí holokaustu Jad Vašem vyznamenal titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaným zachráncům Židů před vyhlazováním. Sendlerová zemřela necelé tři hodiny před slavnostním pojmenováním jednoho varšavského gymnázia jejím jménem.

Jak uvedl varšavský zpravodaj ČT Miroslav Karas, ze zachráněných dětí jich 700 dosud žije a považuje Sendlerovou za svou druhou matku. Prezident Lech Kaczyński a lidé kole něj ji dokonce navrhli jako kandidátku na Nobelovu cenu míru.

Zachránkyně židovských dětí z varšavského ghetta
Zachránkyně židovských dětí z varšavského ghetta