Papež Benedikt XVI. zamířil na čtyři dny do Francie

Paříž - Papež Benedikt XVI. dorazil do Francie, v rámci čtyřdenní návštěvy zamíří na významné poutní místo v Lurdech, přednese na své cestě po Francii 11 projevů a bude sloužit několik mší, večer přednesl kázání v nejslavnější francouzské katedrále Notre-Dame. Papež přijel do Francie poprvé od svého zvolení před třemi a půl lety.

Na pařížském letišti Orly uvítal papeže osobně francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Ve Francii, která má čistě sekulární zákony, je to výjimečné. Prezident tímto projevem náklonnosti dokonce porušil protokol. Odpoledne měli Benedikt XVI. a Sarkozy soukromou schůzku.

Ve Francii je církev přísně oddělena od státu. Avšak Nicolas Sarkozy se otevřeně hlásí ke katolictví a hodlá náboženství vyhradit více prostoru ve společnosti.

Papež dnes zdůraznil, že je nezbytné trvat na rozlišování mezi politikou a vírou, aby bylo možno zajistit jak náboženskou svobodu občanů, tak zodpovědnost státu vůči nim. Podtrhl však nenahraditelnou úlohu náboženství při formování vědomí lidí a přínos, jímž může přispět k utváření základního etického konsensu ve společnosti.

„Víra, zejména víra křesťanská, s níž nás pojí dlouhá historie, je živým odkazem úvah a myšlenek nejen o bohu, ale také o člověku, o společnosti a dokonce i o dnes hlavním zdroji znepokojení, jímž je příroda a ochrana životního prostředí,“ řekl francouzský prezident. Dodal, že si je jeho země vědoma svých křesťanských kořenů. Prohlásil za bláhovou snahu zbavit se náboženství. Pro demokracii je podle něj přirozené, že vede s náboženstvím dialog.

Papežův program: Notre-Dame a Lurdy

Večer se v pařížské katedrále Notre-Dame konalo setkání s mládeží a se zástupci dalších církví. Ulice poblíž chrámu byly uzavřeny, na bezpečnost tu dohlíželo přes 9 000 policistů.

V sobotu dopoledne bude papež sloužit pod širým nebem u Invalidovny mši, čeká se účast až 200 tisíc lidí. Poté zamíří na jedno z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst - do Lurd, kde se před 150 lety údajně zjevila Panna Maria. „Setkám se s poutníky a zvláště s nemocnými, kteří přicházejí do tohoto mariánského svatostánku z celého světa, aby zde nalezli světlo a naději,“ informoval papež o svém programu.

Papež se během své cesty bude snažit znovu vzbudit zájem o křesťanskou víru, jejíž vyznavatelé ve Francii rychle ubývají. Zatímco na počátku 90. let se ke katolické víře hlásilo až 80 % Francouzů, teď jich je jen 51 %. Tento trend navíc podporuje fakt, že se papež rozhodně netěší takové popularitě jako jeho předchůdce Jan Pavel II. Víc než tři čtvrtiny Francouzů navíc považují současného papeže za konzervativního.  

Do Lurd putují i čeští a slovenští věřící

Do Lurd míří také speciální vlak ze Slovenska. Kolem 600 věřících do něj nastoupilo také v Lanžhotě na Břeclavsku.

Část věřících čekala na speciální vlakovou soupravu do Lurd od brzkého rána ve stanici Lanžhot na Břeclavsku. Na dalekou cestu se odvážně vydalo i několik vozíčkářů.

Osm vagonů bylo pro věřící vypraveno ze Slovenska, odkud přijelo dalších 200 lidí. Letos se v Lurdech očekává návštěva až 250 tisíc návštěvníků. 

Vlak do Lurd byl zaplněn do posledního místa. Ve Vídni se k osmi vagonům připojí ještě dalších pět. Poutníci z ČR a ze Slovenska přijedou do Lurd zítra odpoledne.

Papež Benedikt XVI. a Nicolas Sarkozy
Papež Benedikt XVI. a Nicolas Sarkozy