Saint-Germainská smlouva zmenšila Rakousko

Vídeň - Mírová smlouva podepsaná na pařížském předměstí Saint Germain 10. září roku 1919 udělala definitivní tečku za 1. světovou válkou. Pro Rakousko znamenala zmenšení na nynější rozlohu. Vítězné mocnosti odmítly jeho nároky na německojazyčné oblasti v okolních zemích. Pro Vídeň znamenala smlouva těžkou porážku. Podpis úmluvy si vynutila blížící se zima a hrozba ekonomické blokády.

„Rakousko bylo v té době závislé na dovozu polského uhlí a českých potravin. Takže mělo na vybranou - buď podepsat, nebo se vztyčenou hlavou zmrznout a pomřít hladem,“ vysvětluje Richard Lein z Institutu pro východoevropskou historii na univerzitě ve Vídni. 

„Rakousko se vzdává … všech práv na území bývalé rakouskouherské monarchie ležící mimo hranice Rakouska definované v článku 27.“

Video Reportáž Jana Moláčka
video

Reportáž Jana Moláčka

Po podepsání dohody zbyla z bývalého Rakousko-Uherska část čítající přibližně 6,5 milionu obyvatel. 

Československo si díky dohodě nejen udrželo německy mluvící oblasti Čech a Moravy, ale získalo i hospodářsky významné kusy rakouského území - dnešní Valticko a České Velenice. Smlouva navíc Rakousku zakázala připojení k Německu, o něž tehdy jeho představitelé usilovali. Země dokonce musela přestat používat svůj tehdejší název Deutschösterreich. 

Smlouva ze St. Germain …

…obsahuje celkem 381 článků. K nejdůležitějším z nich patří tyto body:

 • 0Čechy, Morava, Rakouské Slezsko a některé obce v Dolním Rakousku (mj. Valtice a Vitorazsko obsahující i část Českých Velenic s nádražím) připadají nově vzniklému Československu
 • Jižní Tyrolsko, Italské Tyrolsko a Kanálské údolí připadají Itálii.
 • Istrie připadá Itálii.
 • Bukovina připadá Rumunsku.
 • Části dolního Štýrska a Korutanska (údolí řeky Meža a Jezersko) připadají nově vzniklému státu Srbů, Chorvatů a Slovinců - Jugoslávii.
 • O přináležitosti jižního Korutanska k Rakousku či Jugoslávii má rozhodnout referendum.
 • Západní oblast Maďarska připadá Rakousku pod novým názvem Burgenland.
 • Zakazuje se používání názvu státu „Deutschösterreich“ - Německé Rakousko.
 • Zakazuje se připojení Rakouska k Německé říši.
 • Rakouský stát je zavázán platit válečné reparace.
 • Zakazuje se všeobecná branná povinnost v Rakousku.
Konec Rakouska-Uherska
Zdroj: cs.wikipedia.org