Násilnou smrtí zemře denně 40 mladých Evropanů

Londýn - V Evropě denně zemře násilnou smrtí 40 mladých lidí ve věku 10 až 29 let; za rok jich je více než 15 tisíc. Násilí je třetí nejčastější příčinou úmrtí lidí v této věkové kategorii a 40 procent těchto obětí, tedy zhruba 6 000, podlehne ranám způsobeným nožem nebo jinými bodnými zbraněmi. Jak dnes oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO), jde jen o špičku ledovce, protože ke každému smrtelnému případu je třeba přičíst odhadem dalších 20 hospitalizací.

Zvlášť velký je podíl úmrtí způsobených ostrými předměty. „Nošení nožů je v mnoha zemích obvyklé, což zvyšuje pravděpodobnost těžkého nebo smrtelného zranění,“ upozornila WHO. Ze zprávy o prevenci násilí mezi mladistvými, která zahrnuje data z období 2004 až 2006, vyplývá, že dalšími příčinami násilných smrtí je zastřelení a zardoušení.

Rozšířenost násilí se liší podle pohlaví a životní úrovně. Devět z deseti zabití se odehrává v zemích s nízkým až průměrným národním důchodem. Muži jsou ohroženi více než ženy, neboť 80 procent obětí je mužského pohlaví.

Místo činu
Místo činu