Kdo chodí rychle, bude žít déle

Pittsburgh – Podle rychlosti chůze se dá odhadnout, zda se člověk dožije vysokého věku, uvádějí vědci z lékařského centra univerzity v Pittsburghu. Studie bere v potaz i další zdravotní faktory, ale zjednodušeně se dá říci, že rychlost chůze odráží, jak dobře funguje naše tělo. Vědci se zaměřili na důchodce nad 65 let a zjistili, že svižná chůze rovná se dlouhověkost.

Analýza kroků 34 485 dobrovolníků z celého světa v jedné z dosud největších studií o stárnutí populace pomohla odborníkům najít spojení mezi rychlostí chůze seniorů a věkem, kterého se dožijí. „Na základě jednoduchého testu, za jak dlouho člověk ujde čtyři metry, se dá poměrně přesně předpovědět délka života,“ říká spoluautorka studie Stephanie Studenski.

Studie je založena na údajích shromážděných v letech 1985 až 2000 o lidech, jejichž průměrný věk byl 73,5 roku. Průměrná rychlost jejich chůze byla 92 centimetrů za sekundu.

Video Svižná chůze rovná se dlouhověkost
video

Svižná chůze rovná se dlouhověkost

Ti, kteří šli rychleji, mohou počítat s lety navíc. Rychlost vyšší než metr za sekundu pak ukazuje na vyšší délku života, než jaká je pro jednotlivá pohlaví uváděna jako průměrná. Rozbor chůze může kromě toho upozornit na problémy s dýchacím, kosterním nebo svalovým systémem. Ty všechny jsou totiž při chůzi zapojeny.

„V každé populaci, nezávisle na věku, pohlaví nebo zdravotních podmínkách zkrátka existuje silná spojitost mezi rychlostí chůze a délkou života,“ zdůrazňuje Studenski. Nejen pro dobrovolníky, kteří se zúčastnili testů, z toho vyplývá: Dokud se budou hýbat, mají vyhlídky víc než optimistické.