V EU si na rasismus nejčastěji stěžují Romové z Česka

Berlín – Na útoky, vyhrožování nebo závažné obtěžování s vnímaným rasistickým motivem si ze všech etnických nebo národnostních menšin v zemích EU nejčastěji stěžují čeští Romové. Takový je jeden ze závěrů studie, kterou dnes představila v německé Mohuči Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA).

FRA varuje před vzestupem kriminality spojené s etnickou nenávistí a xenofobií. V roce 2010 zaznamenala ve všech státech EU nejméně 84 000 případů takto motivovaných činů. V absolutních číslech jich bylo nejvíce v Británii - téměř 47 000, tedy více než polovina.

Nejčastěji jsou v EU terčem útoků, vyhrožování nebo závažného obtěžování s vnímaným „rasistickým“ motivem Romové a imigranti ze zemí subsaharské Afriky. V průměru 18 procent všech Romů a 18 procent všech dotazovaných subsaharských Afričanů v průzkumu uvedlo, že za posledních dvanáct měsíců zažili nejméně jeden rasově motivovaný trestný útok.

V České republice zaznamenalo v uplynulém období rasisticky motivovaný útok 32 procent dotázaných Romů, což je nejvíce ze všech zemí, v nichž byl průzkum proveden. Ve Finsku uvedlo alespoň jedno vnímané rasistické napadení rovněž 32 procent tamních somálských přistěhovalců. Nejméně často si na xenofobní napadení z nejpočetnějších národnostních menšin v EU stěžovali Rusové (pět procent) a přistěhovalci z bývalých jugoslávských republik (tři procenta).

Ze zemí, v nichž jsou hlavní etnickou menšinou Romové, uvedlo rasistický útok rovněž 26 procent dotázaných Romů v Polsku, 19 procent v Maďarsku a 16 procent na Slovensku. Všechny tyto státy zároveň patří mezi ty země, kde se údajné rasisticky motivované útoky jako takové objevují nejčastěji. Naopak nejméně jich je podle studie v pobaltských státech s jejich ruskými menšinami, v Rakousku (obyvatelé bývalé Jugoslávie), Bulharsku (Turci) a Lucembursku (obyvatelé bývalé Jugoslávie).