Vědecká rekonstrukce: Pohleďte do poďobané tváře Robespierra

Paříž – Známý francouzský revoluční vůdce Maximilien Robespierre měl obličej posetý dolíčky a rekonstrukce jeho tváře se příliš nepodobá jeho známým portrétům. Trojrozměrnou podobiznu vytvořili francouzští vědci Philippe Charlier a Philippe Froesch a použili k ní posmrtnou masku, kterou údajně vyhotovila po Robespierrově popravě gilotinou v roce 1794 osobně zakladatelka slavného muzea voskových figurín Marie Tussaudová.

Charlier a Froesch v odborném časopise Lancet uvedli, že na základě prozkoumání Robespierreovy posmrtné masky a popisu zdravotních neduhů, které ho sužovaly, vyvozují, že mohl trpět sarkoidózou. Jde o autoimunitní onemocnění, které se projevuje zvětšením nitrohrudních uzlin a postižením dalších četných orgánů včetně kůže.

Toto zánětlivé onemocnění bylo poprvé popsáno až v roce 1877, tedy téměř 100 let po Velké francouzské revoluci (1789 až 1799). Ta nakonec vedla až k jakobínskému revolučnímu teroru, jehož byl Robespierre čelným představitelem.