Politické spektrum: Fair play HNPO, ČSSD, ANO a Strana rovných příležitostí

Praha – Strana Fair Play HNPO zařadila do svého názvu jednu z priorit strany, tedy čestné chování politiků. Její lídr Jan Szotkowský by chtěl prosadit, aby zástupci občanů zvolení ve volbách prosazovali zájmy společnosti. Představitel ČSSD Pavel Poc by v Evropském parlamentu chtěl bojovat za kvalitu a bezpečnost potravin a zabránit dovozu nekvalitních potravin do České republiky. Hnutí ANO by chtělo dosáhnout silnějšího hlasu České republiky v orgánech Evropské unie, jeho představitel Petr Ježek se plánuje zaměřit především na odstraňování překážek bránících prosperitě. Strana rovných příležitostí se zaměřuje na podporu Romů i sociálně vyloučených občanů. Podle jejího lídra Štefana Tyšera by se Evropská unie měla zaměřit hlavně na ochranu rovných práv všech skupin obyvatel Evropy.

Video Evropské volby 2014 – Politické spektrum - Na cestě do europarlamentu
video

Evropské volby 2014 – Politické spektrum - Na cestě do europarlamentu

ČT postupně představuje priority všech lídrů politických stran a seskupení, které kandidují do Evropského parlamentu.