ČSSD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Chceme cenově dostupnou veřejnou dopravu. Dostavíme síť dálnic a rychlostních komunikací včetně obchvatů měst. Zahájíme výstavbu vysokorychlostní železnice.

Základním požadavkem na veřejnou dopravu je její dostupnost, spolehlivost, kvalita a především bezpečnost. Občané musí mít možnost každodenního dojíždění za prací, do škol, nebo za rodinou a přáteli pomocí moderní a cenově dostupné veřejné dopravy. Podporujeme zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě velkých aglomerací.

Moderní železnice musí být železnicí rychlou, bezpečnou, spolehlivou, ekonomickou a vybavenou moderními soupravami. Požadujeme posílení klíčové role Českých drah jako národního dopravce a ČD Cargo jako národního dopravce v nákladní dopravě. Odmítáme liberalizaci železnice pouze na lukrativních tratích.

Dokončíme páteřní síť dálnic a rychlostních komunikací včetně Pražského okruhu a obchvatů měst. Plně využijeme nově přijatý zákon o liniových stavbách za účelem zejména dostavby obchvatů a D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D55 a D0.

Letiště Praha je jedním z klíčových bodů rozvoje cestovního ruchu v ČR. Je důležité počítat se zvýšením jeho kapacity prostřednictvím výstavby paralelní přistávací dráhy. Za prioritu považujeme rychlé železniční spojení s Prahou a návazně i se zbytkem ČR.