ČSSD k tématu Kultura

Kultura je odrazem naší identity. Je třeba, aby na její podporu šlo více peněz a aby byla dostupná všem, kdo o ni projeví zájem 

Kultura a média výrazně ovlivňují společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Přístup ke kulturním statkům a kulturnímu dědictví je pro ČSSD významnou součástí fungování veřejného prostoru a toho, jak lidé tráví svůj čas.

Nechceme, aby kvalitní kultura byla dostupná jen bohatým lidem ve velkých městech, ale všem, kteří o ni projeví zájem. Bez kultury místní není kultura národní.

Prosadíme zvýšení výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, zvýšení platů zaměstnanců v kultuře, rozšíříme volné vstupy do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, aby se zásadně zlepšila jejich dostupnost pro širokou veřejnost.

Nezávislá veřejnoprávní média jsou pilířem demokratické společnosti ve všech vyspělých zemích. Proto zabráníme všem pokusům o zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Nelze dopustit jakoukoli privatizaci médií veřejné služby, ale naopak všemi nástroji chceme posilovat jejich nezávislost, která musí jít ruku v ruce s kvalitou a objektivitou.

Video Wernerová o prioritách v kultuře
video

Wernerová o prioritách v kultuře

Wernerová o prioritách v kultuře

Wernerová o financování kultury

Wernerová o památkovém zákonu

Wernerová o oligarchizaci médií

Wernerová o veřejnoprávních médiích

Wernerová, Lacina a Maiello o veřejnoprávních médiích

Maiello, Procházka a Wernerová o památkovém zákonu

Rozner, Wernerová a Procházka o církevních restitucích

Kandidáti o památkové péči

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky