Občané k tématu Státní finance

Odmítáme přijmout Euro jako měnu, vyrovnaný státní rozpočet, revize ve výdajích rozpočtu, konec práce na černo a konec šedé ekonomice 

 - vše pro snížení dluhů ČR s cílem se vymanit z osidel MMF, EB a podobně
- odmítáme přijmout Euro jako měnu
- prosadíme vyrovnaný státní rozpočet
- budeme prosazovat rozpočtovou odpovědnost
- tresty pro firmy zaměstnávající osoby na černo a konec šedé ekonomice
- větší podpora celní správy.