DSSS k tématu Průmysl a obchod

Odmítáme zvýhodňování zahraničních firem před českými, neboť motorem české ekonomiky musí být domácí podnikatelé a výrobci

Odmítáme zvýhodňování zahraničních firem před těmi českými, neboť hlavním motorem české ekonomiky musí být domácí podnikatelé, živnostníci, obchodníci a výrobci. Nepotřebujeme, aby zde byly zvýhodňovány zahraniční firmy a budovány montovny, které za minimální mzdu zaměstnají agenturní pracovníky z ciziny a po skončení daňových prázdnin odstěhují výrobu jinam.

Zrušíme daňové prázdniny pro zahraniční firmy.

Zabráníme další privatizaci strategického majetku a vrátíme ho do rukou státu. Základní potřeby jako bydlení, energie, voda a jejich ceny budou regulovány, přestanou být předmětem kšeftů a razantně se zvýší jejich dostupnost.

Snížíme daňové zatížení malých a středních podnikatelů.

Zrušíme tzv. pracovní agentury, jejichž činnost je zaměřena pouze na zisk na úkor zaměstnanců, a nikoliv na řešení nezaměstnanosti.

Zrušíme EET a protikuřácký zákon jako překážky v podnikání.