Uherské Hradiště skončilo s opravami sídliště 28. října

Opravy sídliště 28. října v Uherském Hradišti skončily. Dělníci se zaměřili hlavně na rekonstrukci silnic a chodníků a na obměnu zeleně. Práce začaly v květnu, náklady dosáhly 16,4 milionu korun, z toho šest milionů činila dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Sídliště poprvé prošlo opravami už v roce 2017, kdy se podle starosty Stanislava Blahy (ODS) stav části veřejných prostranství výrazně zlepšil. „Nicméně zbývajícím místům, některým odpočinkovým plochám, zeleni nebo místní komunikaci a chodníkům jsme ještě zůstali dlužni, což jsme se rozhodli letos změnit,“ uvedl Blaha.

Město tak zajistilo rekonstrukci chodníků a parkové a sadové úpravy mezi bytovými domy. „Chodníkové trasy pro pěší respektují předchozí stav s tím, že jsou doplněny o parkové chodníky. V rámci parkových úprav pak došlo zejména k revitalizaci zeleně, vymezení ploch pro odpočinek, opravě příkopu, bývalých vstupů do vojenských krytů, osazení prvků mobiliáře a přemístění dětského hřiště, které je prakticky zcela nové,“ přiblížila zástupkyně radnice Dagmar Vacková.

Opravená je také vozovka a parkovací stání na ulici 28. října. U nich se radnice postarala o usměrnění automobilů na vyznačených plochách tak, aby vozy nestály na chodnících a zelených plochách. Dělníci zrekonstruovali i příjezdy ke garážím a k ulici Nad Rybníkem.