Zdravotně postižení v Rožnově budou obracet ponožky

Rožnov pod Radhoštěm - Před dvěma lety zavládl v Domově Kamarád v Rožnově pod Radhoštěm smutek. Místní textilka Loana, kde se vyráběly ponožky, omezovala provoz, o práci přišli nejen zaměstnanci, ale i klienti Domova. Ti v textilce prováděli jednoduché manuální úkony - obraceli upletené ponožky. Přišli tak o práci, která jim zestřovala pobyt v centru. Po dvouletém přerušení spolupráce ale přišla radostná zpráva - společnost obnovuje výrobu a s tím se do továrny vrací i klienti Domova Kamarád.

Snížení odbytu výrobků v Loaně bylo hlavním důvodem ukončení spolupráce s Domovem Kamarád před dvěma lety. Po vstupu nového vlastníka bude ale tato spolupráce znovu obnovena. Práce zdravotně postižených klientů spočívá v obracení ponožek.

Podobná spolupráce fungovala v minulosti více než deset let a klienti Domova Kamarád zvládli ročně obrátit až jeden milion ponožek. Ruční obracení ponožek je činnost, kterou všichni z Domova Kamarád bez problémů zvládnou. „Tato práce je pro nás důležitá nejen z důvodu finančního zisku, ale také kvůli rozšíření pestrosti práce, kterou v Kamarádu vykonáváme. Je to smysluplná denní naplň pro klienty Domova,“ neskrýval radost z obnovené spolupráce Petr Jelínek, místopředseda sdružení Domova Kamarád. Zanedbatelný není ani finanční přínos - za obrácení 4 ponožek dostanou jednu korunu.

Video Petr Jelínek o spolupráci
video

Petr Jelínek o spolupráci

Kolik práce budou mít klienti Domova v letošním roce, to se prozatím nedá stanovit. Její objem se bude odvíjet od rozsahu výroby ve společnosti Loana. „Předpokládáme ruční obracení ponožkového zboží v rozsahu cca 3000 až 4000 párů týdně,“ uvedla Leona Slabíková, ředitelka společnosti Loana.

Domov Kamarád

Je zařízení poskytující ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Klienti Domova Kamarád při práci
Klienti Domova Kamarád při práci
Více fotek
  • Klienti Domova Kamarád při práci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2603/260276.jpg
  • Radost z práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2603/260280.jpg