Vědci z Mendelovy univerzity sejí na jedno pole ječmen už 50 let. Zkoumají vliv orby i změny klimatu

V roce 1970 založili vědci z Mendelovy univerzity v Brně v Žabčicích pole, na kterém pěstují po generace jenom ječmen. Díky neměnným postupům zjistili, že ječmen vysévaný na stále stejném místě má nižší výnosy a menší záruku kvality než ječmen, který střídají s jinými obilovinami. V průběhu let se také stal náchylnějším na extrémní počasí. 

Ječmen na stejném poli pěstují agronomové už padesát let a zkoumají, jak se na plodině a půdě projevuje dlouhodobé hospodaření, orba i změna klimatu. „Je orba a proti tomu kypření. Pak máme varianty hospodaření se slámou, když se sláma odváží z pole, nebo se naopak rozdrtí a zapraví se na pozemek. A je ještě jedna varianta, která už dneska není povolená, to pálení slámy,“ vysvětlil vědecký pracovník z Mendelovy univerzity Vladimír Smutný.

Zjistili například, že při mělčí orbě jsou výnosy nižší. Velikost a kvalitu zrna zkoumají vědci také v laboratořích. „Provádíme chemické analýzy, hodnotíme klíčivost a další parametry,“ řekl vedoucí pokusné stanice Žabčice Petr Elzner.

Ječmen je náchylnější na výkyvy počasí

Průměrné výnosy z jednoho hektaru se podle výzkumníků za padesát let výrazně změnily. V začátcích pokusu byly odrůdy méně výkonné, výnosy ale stabilnější. Může za to změna klimatu.

„Vysoké výnosy i na monokultuře kolem osmi tun byly v letech 2008 a 2004, naopak roky 2012 a 2018 byly extrémní, to byla suchá jara a výnosy byly pouze tři tuny, na některých variantách dokonce 1,5 tuny,“ uvedla Tamara Dryšlová z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty.

Ječmen jarní, který je základem pro výrobu tradičního českého piva, se tak podle vědců začíná pěstovat ve vyšších polohách než dřív a z jižní Moravy se pomalu přesouvá na Vysočinu.

Jaká rostlina zastaví půdní erozi?

Vědci z Mendelovy univerzity řeší v Žabčicích i další problémy zemědělců, například vliv eroze půdy na kvalitu kukuřice. Mezi jednotlivé řádky vysazují traviny, obiloviny, luskoviny a jeteloviny a zjišťují, která plodina zadrží vodu nejlépe a která je tak nejefektivnější. Žabčický polní pokus je v České republice svým trváním unikátní. Na polní dny tam každý rok dorazí stovky zemědělců.