Spor o stavbu Šantovka Tower pokračuje. Investor podal žalobu proti rozhodnutí kraje

Společnost Office Park Šantovka podala žalobu proti rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který na jaře zamítl její odvolání ve sporu o existenci ochranného pásma v okolí městské památkové rezervace v centru Olomouce. Firma chce na tamních pozemcích postavit výškovou budovu Šantovka Tower. To ale ochranné pásmo nepřipouští.

Vizualizace Šantovka Tower v Olomouci
Zdroj: projekt Šantovka

V ochranném pásmu městské památkové rezervace nelze podle ministerstva kultury výškové budovy stavět. Existenci této zóny ale Office Park Šantovka dlouhodobě zpochybňuje a tvrdí, že 76 metrů vysoká Šantovka Tower nebude stát v památkově chráněném území. Požádala proto magistrát, aby do nepřehledné situace s umístěním pozemků vnesl jasno.

Magistrát pak loni na podzim rozhodl, že parcely pro Šantovku Tower jsou na území ochranného pásma rezervace, které bylo vyhlášeno 27. července 1987. Společnost Office Park Šantovka ovšem oponuje, že ochranné pásmo bylo přiřazeno k městské památkové rezervaci, která ale právně nevznikla. Městská rezervace prý byla správně vyhlášena až na konci roku 1987, ovšem už bez ochranného pásma.

Hranice ochranného pásma jsou podle kraje jednoznačné

Krajský úřad v komentáři k zamítnutí odvolání uvedl, že ochranné pásmo bylo vyhlášeno platně a existuje. „Také hranice ochranného pásma byly v rozhodnutí o jeho určení jednoznačně a konkrétně uvedeny,“ stojí v rozhodnutí hejtmanství.

Památková inspekce nejprve v roce 2008 upozornila, že ochranné pásmo bylo v červenci 1987 přiřazeno k městské památkové rezervaci, jejíž vyhlášení v roce 1971 nebylo uvedeno ve Sbírce zákonů. Ministerstvo kultury ale po právním rozboru názor změnilo. Rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma mělo sice podle ministerstva „nepodstatné formální nedostatky“, avšak bylo v roce 1987 vydáno v souladu s tehdy platnou právní úpravou. 

O stavbě Šantovky Tower se v Olomouci léta diskutuje. Nesouhlasí s ní památkáři a někteří odborníci, podle nichž by poškodila historické panorama města. Investor nesouhlasí. Soud na jaře přiznal odkladný účinek žaloby vůči územnímu rozhodnutí pro stavbu Šantovky Tower. Nemůže být zatím zahájeno stavební řízení. Soud vyhověl bývalé ombudsmance Anně Šabatové, která podala žalobu na olomoucký magistrát.