Brňané budou mít víc času na připomínkování územního plánu. Veřejně se projedná až v červnu

Vedení Brna se s ohledem na nouzový stav a jeho pravděpodobné prodloužení rozhodlo posunout termín pro veřejné projednání návrhu nového územního plánu na 17. června. Původně se mělo konat 6. května. Posouvá se i termín podávání připomínek do 24. června. Město chce také umístit plány fyzicky na úřady všech městských částí, aby lidé, kteří návrh nechtějí studovat na internetu, nemuseli na magistrátní pracoviště v Kounicově ulici.

Video Události v regionech (Brno)
video

Územní plán města Brna

Zdroj: ČT24

Klíčový dokument, který určuje, kde, co a jak se může v Brně stavět, dokončila kancelář architekta města v březnu, veřejný je od minulého týdne. Nahradit má jeden z nejstarších dosud platných plánů z roku 1994. Lidé si mohou návrh nového územního plánu prohlédnout na internetu a fyzicky také na terase u magistrátu v Kounicově ulici.

K posunu termínu veřejného projednávání město přistoupilo i na popud ministerstva vnitra po stížnosti Petra Firbase, který zastupuje část veřejnosti při projednávání různých územně plánovacích dokumentů na jižní Moravě. V současném nouzovém stavu, kdy lidé mají absolvovat jen nejnutnější cesty, nemají možnost jet se podívat na návrh plánu na magistrát.

Výtisky územního plánu budou i na radnicích

Město chce také pro ty, kteří nemají přístup k webové verzi, možnosti rozšířit. „Požádali jsme vedení městských částí, zda by mohla zveřejnit fyzické výtisky územního plánu i na svých radnicích. Řešíme také, jak zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti,“ řekl radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Podle něj je nutné s ohledem na další harmonogram přípravy územního plánu projednat návrh do začátku letních prázdnin. „Pokud by bylo veřejné projednání tak, jak je to nastaveno na 17. června, tak jsme schopni ten harmonogram ještě stihnout, pokud by to bylo i v následujících měsících posouváno dále, tak by to byl velký problém,“ upozornil.

Druhé veřejné projednání je nyní naplánované na polovinu roku příštího. „Bude se projednávat upravený návrh, do kterého už zapracujeme aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky občanů,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček, jež návrh zpracovala.

Architekt: Návrh územního plánu je flexibilní

Územní plán ukotvuje rozvoj města na řadu let včetně toho dopravního. Navrhuje zatím chybějící části silničního okruhu, vysokorychlostní železnici nebo podzemní dráhu. Její společný úsek povede z Konečného náměstí až do míst, kde vznikne nové nádraží. „Město je spíš než stroj organismus, u kterého se všechno nedá předvídat, takže ten územní plán má větší volnost. Je flexibilnější, je méně detailní,“ vysvětlil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Tvůrci očekávají až tři tisíce připomínek. Vypořádat se s nimi musí tak, aby plán vešel v platnost do konce roku 2022. Jinak hrozí, že by třeba na okraji města mohly vznikat jen silnice nebo protipovodňová opatření.