Česko se postaví proti rozšiřování polského Dolu Turów, oznámil Brabec

Česká republika pošle příští týden nesouhlasné stanovisko k rozšiřování polského hnědouhelného Dolu Turów u česko-polské hranice. Zároveň doplní další podmínky týkající se ochrany vody a ovzduší a hluku pro případ, že by polská strana chtěla i přes český nesouhlas v záměru pokračovat.

Důl Turów
Zdroj: ČTK Autor: Radek Petrášek

Stanovisko České republiky oznámil po jednání s libereckým hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj) a starosty obcí v regionu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle ministra úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států neukládá státům vyslovit přímý souhlas či nesouhlas se záměrem.

„My se tam prostě vyjadřujeme k nějakému souhrnu podmínek, které jsou nepřekročitelné. Ale před to stanovisko, které podle úmluvy není ani negativní ani pozitivní, je to prostě jen souhrn vlastností, ještě jako před závorku vytkneme, že česká strana nesouhlasí se záměrem,“ uvedl ministr.

O stanovisku chce Brabec v úterý informovat vládu při jejím zasedání. „K tomu by se měl ještě dál vyjádřit pan ministr zahraničních věcí (Tomáš Petříček z ČSSD), který má v gesci další případné kroky, které v té věci můžeme udělat,“ doplnil. Česko vidí v rozšíření dolu riziko pro občany z hlediska ztráty vody a kvality života, řekl šéf resortu životního prostředí.

Hejtman Půta si stanovisko ministerstva chválí

Týkat se to může desítek tisíc lidí. „Klíčová věc je zajištění nebo neohrožení zdrojů vody, především podzemní pro oblast Uhelné a širšího okolí. Tam je zřejmé, že se to v minulosti už stalo při rozšiřování dolu Turów, kdy lidem řádově o metry nebo dokonce desítky metrů poklesla hladina podzemní vody i na českém území,“ uvedl ministr.

„Jsou jasné i podmínky z hlediska takzvané antifiltrační těsnící velké stěny, která by měla být vybudována v dole,“ řekl dále Brabec. Experti podle něj už diskutovali o podobě stěny a jejích technických podmínkách. „Jsou tam i další záležitosti, které se týkají jakéhosi valu proti prachu, proti hluku a celá řada dalších podmínek,“ doplnil.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) připomněl, že negativní stanovisko zní od samého začátku projednávání. „Hlavní důvod je, že se obáváme toho, že dojde ke zhoršení životního prostředí pro obyvatele příhraničního regionu,“ řekl. Ocenil shodu ve stanovisku ministerstva a kraje.

Polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí má podle něj vydat v určitém termínu konečné stanovisko k záměru investora. „My budeme čekat, jaké to stanovisko bude, podle toho se v dalších měsících zařídíme,“ dodal hejtman.

Polský Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Důl se má rozšířit podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Lidé z pohraničí se obávají, že rozšíření těžby může znamenat ztrátu pitné vody na české straně a miliardové náklady na její zajištění.