Bývalý brněnský primátor Vokřál dostal rakouské vyznamenání za akce smíření

Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) převzal v Praze z rukou rakouského velvyslance Alexandera Grubmayera Velké zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. Uznání získal za zásluhy o vztahy mezi oběma zeměmi a za historické smíření s vyhnanci z Brna po druhé světové válce. Brno vyjádřilo lítost nad tehdejším odsunem německy hovořícího obyvatelstva a pořádá Pouť smíření jako připomínku obětí.

Alexander Grubmayer a Petr Vokřál
Zdroj: Zuzana Nečasová

Petr Vokřál se jako primátor města při příležitosti sedmdesátého výročí vyhnání německy mluvících obyvatel z Brna přidal k iniciativě studentů a aktivistů, kteří už několik let organizovali pamětní Pochody smíření.

V květnu 2015 schválilo brněnské zastupitelstvo Deklaraci smíření a společné budoucnosti, ve které vyjádřilo lítost nad divokým odsunem německy mluvícího obyvatelstva. Město také pozvalo vyhnance a jejich potomky k symbolickému pochodu smíření v opačném směru, tedy z Pohořelic do Brna.

V letech 2016, 2017 a 2018 se uskutečnily pamětní akce, kterých se Vokřál vždy účastnil a obrátil se na účastníky v českém a německém jazyce. „Je moc hezké sledovat emoce pamětníků, kteří se pravidelně těchto vzpomínkových akcí účastní,“ řekl.

Bývalý primátor Brna už v roce 2016 dostal Velký kříž Spolkové republiky Německo. „Jsem velmi rád, že nejenom moji práci, ale i celého předchozího vedení města, oceňuje náš nejbližší přeshraniční soused. Těší mne, že se vztahy mezi našimi zeměmi stále zlepšují,“ uvedl Vokřál.

Odsun, který se odehrál 30. a 31. května 1945, dosud vzbuzuje dohady a polemiky o příčinách a průběhu události. Prakticky během jedné noci muselo z Brna odejít na 19 500 Němců. Při pochodu směrem do Rakouska, který se někdy kontroverzně nazývá brněnský pochod smrti, zahynulo nejméně 1700 lidí. Podle sudetoněmeckých historiků bylo obětí pět až deset tisíc. Mnozí podlehli nemocem a vyčerpání, další se stali obětí násilí.