Ostrava bude v příštím roce hospodařit s deseti miliardami. Město šetří nejen na koncertní halu

Ostrava bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 10,4 miliardy korun, kdy počítá s příjmy ve výši 9,1 miliardy korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji město bude financovat z nedočerpaných prostředků letošního roku. Rozpočet pro nadcházejí rok je o 533 milionů korun vyšší než ten letošní.

Město počítá s běžnými výdaji 7,6 miliardy korun a investicemi za 2,8 miliardy korun. Rozpočet ve středu schválili městští zastupitelé, hlasovalo pro něj 45 z 54 přítomných zastupitelů.

Rozpočet kritizovali především opoziční zastupitelé z KSČM. Martin Juroška podotýkal, že ve městě v posledních letech klesly investice. Podle něj jsou peníze ve velkých objemech vázány ve fondech – a právě kvůli shromažďování finančních prostředků, jež považují za přílišné, komunisté rozpočet odmítli podpořit.

„Investiční výstavba města se téměř zastavila.“

Martin Juroška (KSČM)

opoziční zastupitel, Ostrava

Macura: Je to demagogie 

Primátor Tomáš Macura (ANO) Juroškovo vystoupení označil za demagogii. Řekl, že v minulosti bylo zvykem utratit všechny peníze. Poukázal ale na to, že město potřebuje velké investice, například do městské nemocnice nebo výstavby koncertní haly, na něž musí být schopno našetřit, protože se jedná o nákladné projekty.

Běžné výdaje města příští rok vzrostou o 589 milionů korun, například o 114 milionů budou posíleny dotace a rezervy pro městské obvody, o 77 milionů korun více bude směřovat na navýšení mezd zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací a o zhruba 198 milionů korun vzrostou výdaje na městskou hromadnou dopravu.

V investicích město počítá například s rekonstrukcí stadionu Bazaly, výstavbou a rekonstrukcí kanalizací, ale třeba i s budováním sportovní haly ve Svinově. Řada investic je pokračováním letošních projektů.

Město příští rok očekává proti letošku nárůst příjmů o 738 milionů korun, předpokládá především vyšší příjmy ze sdílených daní, ale i navýšení kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí. Rozpočet naopak kvůli rušení heren přišel o zhruba 80 milionů z loterií. Do zdrojů pro příští rok je započten i převod prostředků z letoška ve výši 1,6 miliardy korun, přičemž 300 milionů korun bude využito na snížení dluhu a zbytek na investice.