Ostravští akademici schválili návrh na odvolání děkana Zonči

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity (OU) na středečním zasedání schválil návrh na odvolání děkana Pavla Zonči z funkce. Fakulta se snaží vyřešit nestandardní situaci, kdy má kvůli rozhodnutí soudu fakticky dva děkany. Zonča se hodlá bránit soudně a vše považuje za štvanici.

Podle mluvčího univerzity Adama Soustružníka bylo pro odvolání patnáct senátorů, tři byli proti a jeden se zdržel. Stanovisko senátu ale musí ještě posoudit rektor Jan Lata, který rozhodne, zda návrhu akademiků vyhoví. Učinit by tak měl v nejbližších dnech, je pracovně v zahraničí.

Zonča chce rozpustit akademický senát

„Jedná se o štvanici, která je založena na lžích a protiprávním jednání,“ reagoval na rozhodnutí senátu Zonča. Poslední verdikt soudu podle něj jasně říká, že rozhodnutí, které nyní akademický senát opět učinil, je protiprávní. Proto se chce bránit právní cestou. Řešení situace na Lékařské fakultě by viděl v rozpuštění akademického senátu.

Složitá situace má kořeny v roce 2016, kdy Lata na návrh akademického senátu odvolal Zonču z funkce děkana Lékařské fakulty OU. Senát mu vytýkal, že porušuje normy v personálních záležitostech, nedostatečnou a neodpovídající komunikaci mezi vedením fakulty a vedením nemocnice a univerzity i propouštění vedoucích pracovníků s vědecko-pedagogickými tituly a jejich nahrazování lidmi s neodpovídajícím vzděláním.

Senát na důvodech dva roky starého odvolání stále trvá. Zonča ale argumenty odmítá. Po svém odvolání v roce 2016 se obrátil na soud, u kterého platnost návrhu na jeho odvolání zpochybnil. Poukazoval na chybné obsazení akademického senátu. Podle něj byl na uvolněné místo senátora kooptován náhradník mimo pořadí, v němž byli náhradníci řádně zvoleni v platných volbách.

Akademický senát měl totiž tehdy doplnit Evžen Machytka, nynější ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, který se Zončou bývá spojován. To se ale nestalo a návrh na Zončovo odvolání před dvěma lety prošel o jediný hlas.

Letos v červenci Krajský soud v Ostravě rozhodnutí o odvolání Zonči zrušil a vrátil Latovi věc k dalšímu řízení. Mezitím už ale v čele fakulty stál Arnošt Martínek zvolený po Zončově odvolání, univerzita tak najednou měla děkany dva. Rektor se dvojvládí pokusil vyřešit předběžným opatřením, kterým přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana.

Rovněž tento krok ale Zonča soudně napadl a uspěl, protože podle nedávného rozsudku soudu tak rektor postupovat neměl. V reakci na rozhodnutí mluvčí univerzity ve středu oznámil, že rektor sice se stanoviskem soudu nesouhlasí, ale bude ho respektovat. Než se spor vyřeší, bude naopak předběžným opatřením mimo funkci postaven Martínek.

Děkan se možná bude volit znovu

Z rozsudku soudu navíc vyplývá, že rektor se musí zabývat i jmenováním Martínka. Nelze tak stále vyloučit, že se děkan na fakultě bude volit úplně znovu. Univerzita se chce vyjádřit po návratu rektora ze zahraničí.

Proti Zončovi se před časem v otevřeném dopisu postavili i někteří zaměstnanci nejmladší Lékařské fakulty v zemi, kteří ho vyzvali k rezignaci. Dopis podle jeho iniciátorky Jarmily Kristiníkové podepsalo 110 zaměstnanců fakulty OU.