Krajský úřad rozhodl: Ostrava ke stavbě nové tramvajové linky potřebuje EIA studii

Pro záměr výstavby nové tramvajové trati v Porubě a Pustkovci musí město Ostrava nechat vypracovat komplexní posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou dokumentaci EIA. Rozhodnutí v pátek vydal moravskoslezský krajský úřad.

Video Nová linka potřebuje EIA studii
video

Nová linka potřebuje EIA studii

Nová tramvajová trať by měla vést od křižovatky u Slovanu k obchodnímu středisku Duha a dál k hypermarketu Globus. Trať má být dlouhá 3,3 kilometry, má mít osm zastávek a její vybudování by stálo odhadem zhruba 700 milionů korun.

Část obyvatel z míst, kudy by měla vést, se stavbou ale nesouhlasí. Trať a související úpravy podle nich v oblasti výrazně poškodí kvalitu života, lidé se obávají kácení stromů, zániku zelených ploch i zvýšení hluku. Petici proti trati podepsalo několik tisíc lidí.

Připomínky k trati mají i hygienici

Mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová řekla, že úředníci k záměru nazvanému Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba dostali zhruba 90 vyjádření. Většina z nich byla nesouhlasná. „Negativní připomínky však vyjádřily také některé správní orgány, jako například Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice v Ostravě a dále úřady dotčených městských částí,“ dodala.

Dokumentace EIA bude po předložení krajskému úřadu opět projednána se správními úřady i s veřejností. Krajský úřad k ní následně nechá vypracovat posudek. Proces může podle Chlebounové trvat zhruba půl roku.

Členka petičního výboru proti stavbě trati Markéta Vysloužilová uvedla, že výsledky hlukové a rozptylové studie předložené k záměru stavby trati jsou katastrofální. Hluk by se podle ní zvýšil tak, že u některých domů by byly překročeny i hygienické limity, a stavba by tam také zvýšila množství emisí.

V červnu městští zastupitelé rozhodli, že stavba bude takzvaným projektem zvláštního významu. To znamená, že by město mohlo trať postavit, i kdyby s tím některý obvod nesouhlasil.

„Výsledek (závěr dotazníkového šetření k výstavbě trati, pozn. red.) budeme brát vážně. Bude to jeden z hlavních faktorů při rozhodování o stavbě nové trati.“

Tomáš Macura (ANO)

primátor Ostravy

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) tento týden řekl, že město nechá udělat v souvislosti s plánovanou tratí průzkum veřejného mínění. Jeho výsledek by měl být jedním z hlavních faktorů při rozhodování o stavbě. Rozhodnutí by přitom mělo padnout ještě letos, tak aby se stihly čerpat peníze z evropských fondů, které by měly pokrýt až 85 procent nákladů.