Kam s Madonou z Veveří? O jejím osudu se nejspíše rozhodne do jara

Zůstane vzácný obraz Madony z Veveří v Brně, anebo se bude znovu stěhovat? O tom, komu malba náleží, bude znovu rozhodovat pražský městský soud a verdikt by podle mluvčí soudu Markéty Puci mohl padnout v prvním čtvrtletí příštího roku. Spor o Madonu mezi Národní galerií v Praze a farností ve Veverské Bítýšce trvá už dva roky. Soudy rozhodly ve prospěch farnosti, rozsudek ale zrušil Nejvyšší soud.

Madona z Veveří se možná bude opět stěhovat
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Osmistránkový verdikt Nejvyššího soudu je pro právního zástupce církve Františka Severina další položkou, kterou musí přiložit k obsáhlému spisu ohledně Madony z Veveří. V něm jsou další dokumenty sporu o to, zda vzácné dílo spadá pod zákon o církevních restitucích, anebo ne.

„Stěžejním důvodem - a to je zákonná opora pro to vyhovění dovolání - je, že v této věci je řešena právní otázka, jíž se dosud Nejvyšší soud nezabýval a která by řešení zasluhovala,“ uvedl Severin.

Konkrétně bude posuzovat takzvanou funkční souvislost stavby s uměleckým dílem. Právník farnosti ve Veverské Bítýšce si je jistý, že podmínka funkční souvislosti byla splněna. Madonu totiž objevil ve dvacátých letech minulého století brněnský historik Evžen Dostál jako oltářní obraz v kapličce u hradu Veveří.

Národní galerie se chce k verdiktu vyjádřit až poté, co její právníci rozhodnutí prostudují - nejspíš ve druhé polovině týdne.  

O obrazu bude opět rozhodovat soud 

Rozsudek, na základě kterého vrátila galerie obraz církvi, před pár dny zrušil Nejvyšší soud. O osudu Madony z Veveří tak znovu bude rozhodovat Městský soud v Praze. Kde nakonec skončí, zatím není jasné. Jednou z možností je, že obraz skončí v soudní úschově.

Vzácný obraz Madony z Veveří vydala Národní galerie po dlouhodobém sporu s farností ve Veverské Bítýšce. Soud tehdy na konci minulého roku stanovil, že vzácnou malbu musí galeristé předat do poloviny února, nakonec však musela farnost počkat ještě dva a půl týdne. Kvůli tomu dokonce hrozila Národní galerii exekucí.

Madona z Veveří je nyní vystavená v Diecézním muzeu v Brně, protože farnost neměla prostory, kam obraz umístit. Od března si ji přišlo prohlédnout víc než devět tisíc lidí, zhruba dvakrát víc než před vystavením díla. Původně malba ze 13. století visela v malém farním kostelíku u hradu Veveří, teprve ve 20. století se dostal do držení státu.

Spor o obraz mezi katolickou církví a galeristy se rozhořel už dříve, než začal soud. Původně se mohly strany dohodnout, kompromis ale nenalezly. Podle dřívějšího vyjádření právníka farnosti Veverská Bítýška galerie odmítla nabídku církve, která navrhla, že galeristé dostanou dílo na půl století do bezplatné výpůjčky, když uznají církevní vlastnictví.

Obraz je datovaný do 14. století 

Malba je datována před rokem 1350 a připisována malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Do roku 1938 byla v kostelíku u hradu Veveří, který plnil ve středověku funkci farního chrámu pro osadu u zeměpanského hradu a širší okolí. Později se obraz ocitl v držení státu a v roce 1958 jej získala Národní galerie v Praze.

Městský soud v Praze konstatoval, že stát deklaroval jednoznačně svůj vlastnický nárok na obraz až přípisem v roce 1958. Proto na dílo dopadá zákon o církevních restitucích. Podle výkladu galerie se ovšem obraz ocitl ve vlastnictví státu dříve, a tedy už na něj církev nárok neměla.