Chotíkovská spalovna, která už měla fungovat, se snad rozjede v létě

Hotová spalovna v Chotíkově u Plzně, která stála 2,1 miliardy korun a jejíž zprovoznění zpozdily žaloby ekologických aktivistů, by mohla začít spalovat komunální odpad z Plzeňského kraje v létě. Zařízení mělo přitom být ve zkušebním provozu už tento měsíc. Soud v Plzni ale loni v říjnu zrušil stavební povolení vydané úřadem Středočeského kraje a věc mu vrátil k projednání. Středočeši rozhodují o plzeňské spalovně kvůli úspěšné žalobě ekologů na podjatost plzeňského krajského úřadu.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Termín spuštění spalovny v Chotíkově

Veškeré zařízení spalovny je od konce loňského roku nainstalované. Programátoři ho nyní oživují, řekl předseda představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, kterou stoprocentně vlastní město a která je investorem spalovny. Teplárenská už uhradila 80 procent ceny díla.

Ekologové asi podají další žaloby - teplárna ale věří, že Chotíkov letos fungovat začne

Teplárna podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a dál se snaží vyhovět všem závěrům soudu. „Ale je to vše na Středočeském kraji. Očekáváme, že nám ověřovací proces v souladu s evropským právem, takzvaný Coherence Stamp, vypracuje v horizontu několika měsíců. Pokud půjde vše dobře, uvedeme spalovnu technicky do provozu počátkem léta,“ uvedl Drápela.

Teplárna sice očekává další žaloby ekologů, ale věří, že letos spalovnu úspěšně zprovozní. Drápela dodal, že neví, jak přesně bude úřad posouzení Coherence Stamp jako novinku v české legislativě provádět - jde o první velký případ v ČR. „Jsme zvědavi, jak si s tím Středočeši poradí,“ uvedl.

V dubnu 2015 začal platit novelizovaný zákon o EIA (posuzování vlivů stavby na životní prostředí) a krajský soud míní, že je projekt plzeňské spalovny potřeba podle něj posoudit. „Nevíme, zda vůbec metodika posuzování v Česku je, ale to není naše starost. My jsme investorem a čekáme, až stavební povolení opět nabude právní moci,“ konstatoval Drápela.

Pokud začne Chotíkov spalovat odpady letos, škody za zpoždění by mohly být do 150 milionů

Vyčíslení škod za zpoždění bude podle něj obtížné a záleží na termínu, kdy se podaří spalovnu zprovoznit. „Teď hledáme významného odborného konzultanta, který nám s výpočtem nákladů pomůže, protože se určitě stane předmětem soudních pří, které povede Plzeňská teplárenská se státem,“ uvedl. Pokud bude zařízení uvedeno do provozu letos, vešly by se škody do 100 až 150 milionů korun.

„Myslíme si, že minimálně na několik let bude stavba zakonzervována a nebude plnit žádný účel.“

Milan Reiniger

Sdružení za udržitelný rozvoj obce Chotíkov

„Do konce ledna provedeme profuky zařízení, aby se z něj dostaly všechny nečistoty a potom ho napustíme chemikáliemi. Pokud nebudeme mít dokumenty, které potřebujeme k provozu, dojde k fyzické konzervaci a na stavbě zůstane jen vrátný. A budeme čekat, až razítka dostaneme,“ řekl Drápela. Odhadl, že hotové zařízení by mohl investor převzít od dodavatele, pražské ČKD Group, na přelomu března a dubna.

Krajský soud reagoval na žaloby odpůrců spalovny. Ti se obávají, že její provoz zhorší životní prostředí. Podle Milana Reinigera ze Sdružení za udržitelný rozvoj obce Chotíkov v oblasti vzroste i doprava, která je přitom intenzivní už teď. Odpůrci navíc říkají, že spalovna není nutná, pokud se bude víc třídit a jinak zpracovávat odpad.

Spalovna bude vyrábět elektřinu a teplo

Chotíkovská spalovna patří k nejmodernějším v Evropě. Podle investora budou limity vypouštěných látek na úrovni třetiny evropských norem. „U kysličníků dusíku, kde norma říká 200 miligramů na metr krychlový, má náš projekt 70 miligramů,“ uvedl už dříve Vladimír Borecký z Plzeňské teplárenské. U prachu, kde je evropský limit 10 mg/m3, bude spalovna garantovat jen 2,3 miligramu.

Spalovna bude trvale vyrábět elektřinu a teplo. Odpadem bude 20 tisíc tun škváry, která se využije jako stavební materiál na zásypy, a pět tisíc tun nebezpečného odpadu, který bude směřovat na speciální skládky.