Spalovna v Chotíkově patří k nejmodernějším v Evropě, opět ale přišla o povolení

Stavba spalovny v Chotíkově na Plzeňsku je znovu ohrožena. Přišla o pravomocné stavební povolení. Krajský soud v Plzni dal za pravdu aktivistům, kteří napadli rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Plzeňský magistrát nyní čeká na písemné odůvodnění rozsudku a zřejmě podá kasační stížnost.

Aktivisté původně zažalovali Krajský úřad v Plzeňském kraji. Úředníci byli podle nich při rozhodování o stavebním povolení pro spalovnu podjatí. Soud jim tehdy vyhověl a o novém povolení rozhodoval Středočeský kraj. Ten stavbu také povolil, aktivisté ale znovu podali žalobu.

Stavebnímu povolení podle aktivistů musí předcházet vydané platné územní rozhodnutí. Ve chvíli, kdy Středočeský kraj povolení vydal, ale územní rozhodnutí ještě neexistovalo. Soud v Plzni ho totiž zrušil a Krajský úřad Jihočeského kraje nové vydal až několik dnů po stavebním povolení.

Video Události v regionech (Praha)
video

Spalovna v Chotíkově má opět problémy

Ztráty chce spalovna vymáhat na státu

Podle Krajského soudu v Plzni se navíc úředníci Středočeského kraje řídili při rozhodování starým právním řádem. Měli vzít v úvahu aktuální novelu zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Nově proto musí úřad o tyto stanoviska povolení doplnit.

Celý proces se tak bude muset opakovat, což pro spalovnu znamená zastavení prací a především obrovské finanční ztráty. Kvůli soudům už loni přišla o téměř půlmiliardovou dotaci. “Ztráty vyčíslíme a budeme je po státu požadovat zpět,“ řekl ČT ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. 

Chotíkovská spalovna patří k nejmodernějším v Evropě. Podle investora budou limity vypouštěných látek na úrovni třetiny evropských norem. „U kysličníků dusíku, kde norma říká 200 miligramů na metr krychlový, má náš projekt 70 miligramů,“ uvedl už dříve Vladimír Borecký z Plzeňské teplárenské. U prachu, kde je evropský limit 10 mg/m3, bude spalovna garantovat jen 2,3 miligramu. 

Spalovna bude trvale vyrábět elektřinu a teplo. Odpadem bude 20 tisíc tun škváry, která se využije jako stavební materiál na zásypy, a pět tisíc tun nebezpečného odpadu, který bude směřovat na speciální skládky. 

Vedení společnosti chtělo spalovnu spustit už 1. dubna. Termín se ale opět posune a už nyní je zpoždění tři měsíce. Celá stavba je přitom prakticky hotová, seřizují se už jen systémy. Spalovna má dokonce už smlouvy se svozovými firmami na veškeré palivo a přijala 36 zaměstnanců.