ÚS: Nemocnice nemohou vymáhat regulační poplatky po nezletilých

Neuhrazené regulační poplatky za nezletilé pacienty mají nemocnice vymáhat po jejich zákonných zástupcích. Ústavní soud (ÚS) tak podle svého nálezu zamítl stížnost Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Ta ji podala poté, co nižší soudy zamítly její žalobu, kterou chtěla vymáhat nezaplacenou částku přímo po nezletilé pacientce.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

O zamítnutí stížnosti rozhodlo rozdílné pochopení jediné věty v nyní už neplatném zákoně o povinnosti platit regulační poplatky. V něm stojí, že zdravotnickému zařízení platí regulační poplatek pojištěnec anebo za něj jeho zákonný zástupce.

Zmíněná nemocnice nerozlišovala, zda je důležité vymáhat uhrazení přímo po dítěti nebo jeho rodičích, a tak žalovala přímo nezletilého pacienta. Takový výklad zákona byl ale podle obvodního soudu špatný. Žalobu proto zamítl. Pokud má pacient zákonného zástupce, tak povinnost platby automaticky přechází na něj.

Video Studio ČT24
video

ÚS o regulačních poplatcích

Nejdůležitější je zájem dítěte

S odůvodněním ale nemocnice nesouhlasila a podala stížnost k ÚS. V ní uvedla, že účelem zákona má být zajištění toho, aby se regulační poplatek dařilo vybírat, bez ohledu na to, jestli jej bude platit přímo nezletilý pojištěnec nebo zákonný zástupce. S tím ústavní soudci nesouhlasili, protože podle nich je prvotní zájem dítěte a má být zvolen takový postup, který jej chrání.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která žalobou podala, neúspěšně vymáhala od nezletilé pacientky 1020 korun. Částka představovala dluh za regulační poplatek spojený s hospitalizací.

Vymáhat mohou i po zrušení poplatků

Dluhy za regulační poplatky řešil ÚS už dříve. Tehdy řekl, že starší dluhy za neuhrazený pobyt v nemocnici lze exekučně vymáhat i poté, co ústavní soud v roce 2013 regulační poplatek zrušil. Vyhověl tak stížnosti Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a vyslovil se k časovým účinkům svého staršího nálezu. 

V konkrétním sporu Okresní soud v Chomutově v březnu 2014 uložil pacientovi, aby Psychiatrické nemocnici zaplatil 2160 korun plus úroky a náklady řízení. Suma představovala neuhrazenou část regulačního poplatku za pobyt v léčebně od března do června 2008, a to v sazbě 60 korun za den.