Porušují zákon, aby zachránili raky - potok vyschnul

Vody je v přírodě stále méně a živočichové i rostliny doslova žízní. Průtok v řekách povodí Labe je na jedné pětině normálního stavu. U Nového Města nad Metují dokonce část koryta Janovského potoka vyschla úplně. Ochránci přírody tam museli narychlo stěhovat stovky raků, kteří uvízli na souši. Paradoxně přitom sami porušovali předpisy na ochranu přírody.

Hugo Habrman s kamarády prochází suchým korytem Janovského potoka už šestým dnem a hledá živočichy, kteří ještě přežili. Kde se raci zachytili nad kameny, mají šanci. A ještě větší naději mají tam, kde zůstalo trochu vody. „Do tůněk se seskupí život, který v potoce zůstal. Sem tam najdeme mihuli potoční, sem tam malého pstroužka,“ popisuje pátrání ochránce přírody Hugo Habrman.

Reakce ČIŽP: Záchrana raků může nadělat větší škodu než užitek

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) upozorňuje na skutečnost, že naše původní druhy raků, včetně raka říčního jsou v současnosti ohroženy nikoli vysycháním vodních toků, ale šířením račího moru přenášeného zejména raky zavlečenými ze Severní Ameriky. Tyto druhy s nemocí dlouhodobě koexistují, zatímco naše původní druhy raků po zavlečení račího moru na dané lokalitě v krátké době vyhynou. „Záchrana“ několika raků někým, kdo jednotlivé druhy od sebe nepozná, z vyschlého potoka do jiného toku proto může způsobit vymření stovek či tisíců raků v lokalitě, kam je přenesl. Proto ČIŽP doporučuje, aby lidé sami žádné raky nezachraňovali, mohou přitom nadělat mnohem více škody než užitku. Situaci lze řešit oznámením některé z Národní sítě záchranných stanic, jejichž seznam a kontaktní údaje jsou na webové adrese www.zvirevnouzi.cz

Problematický může být i přenos zdravých raků říčních na jinou lokalitu, kde se tento druh vyskytuje. Ta (zvláště při současném suchu) bude zřejmě obsazena maximálním počtem raků, kteří jsou schopni se na ni uživit a pokus o záchranu tak povede jen k úhynu z jiných příčin než je vyschnutí. 

Zdroj: Reakce České inspekce životního prostředí na reportáž o záchraně raků z Janovského potoka


Hugo Habrman a jeho kolegové musí postupovat velmi rychle. Kdyby ve vyschlém potoce zůstali živočichové do dalšího dne, prý by už nepřežili. Kde narazí na malé raky, musí je odchytávat do síťky. Ráčci jsou totiž velmi rychlí, takže je hodně obtížné je chytit třeba do ruky. 

Zachránci raků přenášejí trosečníky do okolních říček, přítoků Metuje. Voda je tam podle Hugo Habrmana čistá, protéká roklemi a chybí průmysl, takže raci mají šanci na novém místě přežít. Naopak řece Metuji Hugo Habrman moc nevěří, leží na ní spousta měst a z nich podle Habrmana do vody unikají chemikálie. Navíc v řece Metuji Hugo Habrman jako podvodní filmař udělal spoustu ponorů a nikdy tam prý raka neviděl.

Vladislav Valášek, další z týmu dobrovolných zachránců, odhaduje, že z koryta posbírali a zachránili asi 300 živých raků. „Kdyby se o to někdo začal zajímat dřív, podařilo se jich zachránit podstatně víc,“ dodal Valášek.

Vody bude ještě méně

Jenže vody dál všude ubývá. V potocích i větších řekách. Hydrologové tento týden výrazné zlepšení nečekají. „Lokální srážky se v tocích příliš neprojeví. A můžeme očekávat, že situace se bude ještě dále zhoršovat,“ konstatoval hydrolog Jiří Petr z dispečinku Povodí Labe.

Dodržet zákon, nebo dát rakům šanci přežít?

Ochránci přírody kolem Hugo Habrmana si přitom uvědomují, že porušují předpisy. Přenášejí totiž chráněné živočichy z jedné řeky do druhé, což se nesmí. Jenže rakům jde o život, takže zvolili menší zlo.

Hugo Habrman mluví v této souvislosti o velkém paradoxu: „Ačkoli jsme volali, že je tady potřeba udělat záchrannou akci, všichni se na to vykašlali. Tak nám, dobrovolníkům, kteří jsme do potoka šli a stovky raků posbírali a přesunuli jinam, tak nám paradoxně za to hrozí ještě postih, protože porušujeme zákon,“ dodal Habrman.

Režisér a kameraman Hugo Habrman je expertem na natáčení záběrů pod vodou. Specializuje se na filmování v českých sladkých vodách, nikoli tedy na mořské záběry. Dokáže se svou speciální technikou trpělivě čekat na ryby, najít raky nebo drobné živočichy stojatých i tekoucích vod. Pro Českou televizi natočil pořad Tajemství ukrytá pod hladinou.


Video Události ČT: Na Náchodsku zachraňují raky kvůli suchu
video

Události ČT: Na Náchodsku zachraňují raky kvůli suchu