Nový Knín dusí znečištěný vzduch

Nový Knín – Zpráva o stavu životního prostředí to říká jasně: Dýcháme nebezpečný vzduch. Většina Česka se potýká s nadměrnou prašností a rakovinotvornými škodlivinami ve vzduchu. Překvapením začátku 21. století ale je, že vzduch na venkově může být někdy horší, než u průmyslových center. Lidé totiž ve svých kotlích častěji pálí škodlivý odpad.

I v Novém Kníně ve středních Čechách mají s ovzduším potíže. „Někdo na náměstí nebo v okolí náměstí musí spalovat nejenom nekvalitní uhlí, ale také odpadky a plasty, protože je to tu cítit,“ analyzuje neomylně příčiny zápachu knínský starosta Tomáš Havlíček.

Nepříjemný kouř nechtějí dýchat kromě starosty ani další obyvatelé. Zdravotní rizika ze spalování například plastů, včetně pet lahví, jsou vysoká. V malých obcích se však takřka neměří množství škodlivin a může jít o velmi vysoká čísla. „Spalování plastů všeobecně produkuje velké množství dioxinů. Zvlášť jsou-li spalované za nižších teplot, což je přesně ten případ, který nastává v lokálních topeništích, v kamnech, v malých kotlích, kde ta teplota není tak vysoká jako ve velkých zdrojích,“ zdůrazňuje nebezpečnost spalování plastů výzkumník z Centra pro otázky životního prostředí UK Miroslav Havránek.

Dioxiny jsou rakovinotvorné jedy, které působí i v malých dávkách. Zpráva o stavu životního prostředí dává také do souvislosti špatný vzduch a výrazný nárůst alergií u dětí. Starostové dosud neměli způsob, jak zasáhnout proti lidem, kteří pálí odpady v kamnech. Ministerstvo to chce změnit, ale jen ve výjimečných případech. „My bychom chtěli dát starostům a obcím možnost, aby v případě smogových situací, kdy to situace vyžaduje, měli možnost v konkrétním případě zjistit, jestli se v tom kotli nespaluje zakázaná látka nebo odpad,“ poodhaluje kroky státu vedoucí poradců ministra životního prostředí Daniel Vondrouš.

Ministerstvo životního prostředí chce do roku 2012 změnit také prodej uhlí. Nejde o úplné zrušení prodeje uhlí, ale pouze o to, aby bylo k dostání jen to kvalitní.