Okřešické louky jsou novou přírodní památkou

Liberec - Liberecký kraj vyhlásil nové chráněné území - Přírodní památku Okřešické louky v katastru České Lípy. Na slatinných loukách o rozloze 2,5 hektaru je soustředěno značné množství chráněných druhů rostlin, zejména vysoký počet lučních orchidejí. Cenná lokalita nebyla zařazena do systému Natura 2000 jen proto, že je příliš malá, jinak po všech stránkách kritéria splňuje.

Včetně ochranného pásma zabírá nová památka sedm hektarů, kde není možné bez souhlasu úřadů stavět, trhat květiny nebo chytat živočichy. „Z regionálního hlediska jde o chráněné území s nejvyšší koncentrací vzácných či chráněných druhů rostlin i živočichů,“ řekl náměstek libereckého hejtmana Radim Zika.

Za dobu své existence už Liberecký kraj vyhlásil dalších 14 přírodních památek, parků či rezervací. Naposledy loni v květnu vyhlásil chráněnou památku na podmáčených loukách a rašeliništích u obce Rádlo na Jablonecku.

Liberecký kraj je sice rozlohou 3163 kilometrů čtverečních po Praze druhým největším v České republice, jeho území je ale velmi bohaté právě z hlediska přírody. Téměř třetina výměry kraje patří do některého ze stupňů ochrany. Na jeho území leží více než stovka chráněných území a lokalit, z nichž největší jsou chráněné oblasti Jizerských hor, Lužických hor, Českého ráje a Krkonošského národního parku. Cenné oblasti jsou však také například v bývalém vojenském prostoru Ralsko.