Šlapanov na Havlíčkobrodsku nadále straší povodně

Havlíčkobrodsko - Obyvatelé Šlapanova na Havlíčkobrodsku se i letos obávají povodní. A to i přesto, že obec začala s výstavbou protipovodňových opatření. Celou akci na místní říčce totiž v polovině prosince zastavili ochránci přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Šlapanov na Havlíčkobrodsku každoročně trápí ničivé povodně. Těsně před koncem loňského roku se povodí Vltavy pustilo do úprav koryta řeky Šlapanky, ale narazilo na odpor ochránců přírody. Podle bývalého starosty obce Jaroslava Pospíchala byl hlavním důvodem rozhodnutí pocit ochranářů, že žáby a ptáci přijdou o svůj domov.

Území řeky Šlapanky a Zlatého potoka jsou podle ochranářů hodnotnou přírodní lokalitou. „Žije zde řada živočichů, které nikde jinde na Vysočině nenajdeme,” vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle ochránců je problém v tom, že akce bagrování koryta nebyla řádně připravená. „Správci toků dostali finanční prostředky až těsně před koncem roku,” dodává Hlaváč.

Podle představitelů obce se tak akce zastavila v polovině a Šlapanovu paradoxně hrozí ještě ničivější velká voda. „Může vzniknout přírodní zdrž, která podrží veškerou přívalovou vodu nad obcí a může nekontrolovatelně dojít k jejímu protržení a pak už to nebude o postupné záplavě, ale o přívalové vlně, která tu obec vypláchne,” stěžuje si na současný stav starosta obce František Škorpík. „My jsme nedoporučili provádět úpravy toku nad obcí, protože jsme přesvědčeni, že z hlediska protipovodňových opatření je to zbytečné, naopak by to bylo škodlivé,” oponuje ekolog Hlaváč.

Představitelé obce chtějí přes všechny komplikace v protipovodňových opatřeních na řece Šlapance pokračovat i v letošním roce.