Katovice byly po tři dny centrem evropského obchodu

Katovice - Katovice se na tři dny staly hlavním městem evropského obchodu. Za účasti podnikatelů, vědců a politiků evropských zemí i zástupců Evropské unie zde totiž probíhal Evropský hospodářský kongres. K nejdůležitějším tématům patřila problematika energetiky a konkurenceschopnosti ve společné Evropě. Celkem proběhlo 100 diskusních panelů a zúčastnilo se jich na sedm tisíc lidí. Nechyběla ani debata o spolupráci Polské a České republiky.

Podle velvyslance ČR ve Varšavě Jana Sechtera byla na kongresu dobře vidět i Česká republika: „Letos otevřel kongres náš předseda vlády Petr Nečas a my jsme tady pořádali tématické panely, věnující se právě těm česko-polským spojením a byli jsme tady snad nejviditelnější zemí ze všech.“ Zájem o Polsko potvrdil i obchodní rada velvyslanectví ČR Karel Kysilka: „Polsko je vlastně třetí největší obchodní partner ČR. Čím dál více firem spolupracuje s Polskem v oblasti investiční, v oblasti služeb a v oblasti výstavby dopravní infrastruktury.“ Podle náměstka slezského vojvody Piotra Spyry se úspěšně rozvíjí také spolupráce sousedních příhraničních regionů: „Spolupráce mezi Slezským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem je podporována také dotačními programy EU na přeshraniční spolupráci a týká se jak aktivit v oblasti infrastruktury, tak vzdělávání nebo kulturních aktivit.“ Důležité je podle něj také další téma, o kterém se mluvilo během kongresu a to doprava. „Máme naději získat obrovskou věc, kterou je středoevropský dopravní koridor. Existuje několik koncepcí tohoto koridoru. Pro nás je důležité, aby ta, o které se uvažuje v sobě zahrnovala koridor procházející našimi regiony,“ dodal Piotr Spyra.

S touto možností v rámci rozvoje polských železnic počítá i vedení polských drah: „Po roce 2020 máme šanci mít první vysokorychlostní železniční spojení z Prahy do Varšavy a to přes Ostravu a Katovice,“ potvrdil Zbigniew Szafrański, předseda správní rady polských drah. Podle vstupních propočtů by cesta takovýmto vlakem netrvala z Katovic do Ostravy více než půl hodiny. „V této chvíli se to zdá neuvěřitelné, ale je to vlak, který pojede rychlostí 250 až 280 kilometrů za hodinu. Bez zastávek, maximálně s jednou zastávkou v Rybniku. Tato dobrá dopravní nabídka určitě přispěje k integraci obou regionů,“ vysvětlil Zbigniew Szafrański. Diskuse o česko-polské spolupráci pokračovaly v průběhu setkání v zahradách bývalého českého generálního konzulátu v Katovicích, který v současné době spravuje ambasáda ČR ve Varšavě.

Video Reportáž
video

Reportáž

Polská verze

Przez trzy dni Katowice były europejską stolicą biznesu: w odbywającym się tu Europejskim Kongresie Gospodarczym uczestniczyli przedsiębiorcy, naukowcy i politycy państw Europy oraz czołowi przedstawiciele Unii Europejskiej. Wśród tematów przeważała problematyka energetyki oraz konkurencyjności we wspólnej Europie. W sumie odbyło się około 100 debat z udziałem prawie 7 tys.osób. Nie brakowało ani dyskusji o współpracy Polski i Republiki Czeskiej a zainteresowanie tym panelem przeszło oczekiwania organizatorów. Zdaniem Jana Sechtera, ambasadora czeskiego w Warszawie, Republika Czeska była krajem blisko współpracującym z organizatorami Kongresu: „W tym roku Kongres otworzył nasz premier Petr Nečas. My zorganizowaliśmy tu panele tematyczne, poświęcone właśnie polsko-czeskim kontaktom i w ogóle nasz kraj bardzo wyraźnie w tym roku tutaj zaistniał.“ Zainteresowanie czeskich biznesmenów Polską potwierdził także radca handlowy Ambasady RCz Karel Kysilka: „Polska jest trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej. Coraz więcej czeskich firm współpracuje z Polską w zakresie inwestycji, usług, infrastruktury czy transportu.“

Wicewojewoda śląski Piotr Spyra podkreślił, że pomyślnie rozwija się też współpraca sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych: „Współpraca między Województwem Śląskim a Województwem Morawskośląskim polega m.in. właśnie na wspieraniu ze środków unijnych transgranicznych inicjatyw infrastrukturalnych, edukacyjnych czy kulturalnych.“ Ważny jest, zdaniem wicewojewody, również dalszy poruszany podczas Kongresu temat, mianowicie transport: „Mamy do wygrania dużą rzecz, jaką jest środkowoeuropejski korytarz transportowy. Jest kilka koncepcji tego korytarza, dla nas jest ważne, żeby właśnie tym, który będzie realizowany, był korytarz przechodzący przez nasze regiony“ – dodał Spyra. Kierownictwo PKP potwierdza, że w ramach rozbudowy polskich kolei taka możliwość jest brana pod uwagę. Zdaniem przewodniczącego Zarządu PKP Zbigniewa Szafrańskiego, po 2020 r. jest szansa na pierwsze połączenie linią dużej prędkości z Pragi do Warszawy, trasą przez Ostrawę i Katowice. Wg wstępnych obliczeń podróż takim pociągiem z Katowic do Ostrawy nie powinna zająć więcej jak pół godziny. „Wydaje się to w tej chwili niewiarygodne, ale jest to pociąg, który będzie jechał z szybkością 250 – 280 km na godzinę, bez postojów pośrednich, ewentualnie z postojem w Rybniku. I na pewno tak sprawna oferta przewozowa przyczyni się do integracji obu regionów“ – wyjaśnił Szafrański.

Kongres v Katovicích
Kongres v Katovicích
Více fotek
  • Kongres v Katovicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2621/262053.jpg
  • Kongres v Katovicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2621/262054.jpg