Ovzduší v Ostravě pohlídá mobilní laboratoř

Ostrava - Unikátní mobilní laboratoř, která bude pomáhat v boji proti znečištěnému ovzduší, bude dnes v Ostravě uvedena do provozu. Měřicí vůz za zhruba deset milionů korun by měl být schopen nejen odhalit znečištění, ale také identifikovat jeho původ, a to jak z velkých průmyslových zdrojů, tak malých lokálních topenišť. V budoucnu bude monitorovat rozptylové podmínky na Ostravsku - právě v ostravských částech Radvanice a Bartovice bývá situace během smogové sezony tradičně nejhorší.

Laboratoř patří mezi špičku ve svém oboru, je vybavena nejvyspělejší technologií, jaká je vůbec na trhu k mání. Měla by pomoci při hledání odpovědí, na kterých se zatím neshodnou ani vědci, tedy zda se na špatném vzduchu největší měrou podílí průmysl, či doprava. Přístroje totiž mají usnadnit specifikovat zdroje znečištění. „Stanice standardně měří koncentrace plynných i tuhých emisí. Je vybavena i přístroji na měření meteorologických jevů, protože i na nich jsou rozptylové podmínky závislé,“ popsal technický garant projektu Jaromír Matějů.  

Video Vstup Pavly Daňkové
video

Vstup Pavly Daňkové


Mobilní pracoviště začím čeká na vydání akreditace. „Po jejím získání bude možné výstupy naměřených hodnot považovat za věrohodné, porovnávat s jinými laboratořemi a použít například i v legislativním rámci,“ řekl Libor Štroch, ředitel Vědeckovýzkumného uhelného ústavu, který mobilní měřicí stanici provozuje. Ta by měla být akreditována do konce roku a od druhé poloviny následující topné sezony již bude pomáhat lidem v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji.

Štroch očekává, že služeb laboratoře budou využívat především obecní úřady, ale také průmyslové podniky, které budou chtít zjistit, z kolika procent se právě ony na znečištění ovzduší podílejí.